36,3000 zł
-0,27% -0,1000 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Wyniki finansowe - ESOTIQ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 60 153 61 098 61 110 82 142
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 592 1 545 3 712 6 252
Zysk (strata) brutto (tys.) -846 337 1 605 4 834
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 108 217 1 026 3 796
Amortyzacja (tys.) 3 893 3 837 3 817 3 774
EBITDA (tys.) 5 485 5 382 7 529 10 026
Aktywa (tys.) 166 097 155 133 154 963 138 719
Kapitał własny (tys.)* 58 443 58 349 56 895 60 977
Liczba akcji (tys. szt.) 2 233,500 2 233,500 2 233,500 2 233,500
Zysk na akcję (zł) -0,496 0,097 0,459 1,700
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,167 26,124 25,473 27,301
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej