4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Euro-Tax.pl SA (ETX)

Informacje o spółce - EUROTAX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zajmuje się doradztwem w zakresie zwrotu podatku oraz innych usług związanych z legalną pracą za granicą.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szelągowska 25/2-3
Kod: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8288102
Fax: +48 61 8288122
Internet: www.euro-tax-sa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Euro-Tax.pl SA
Prezes: Powiertowski Adam
Sektor:
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 5 000 000
Zatrudnienie:
  • 8 (2019r.) - spółka
  • 168 (2023r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9721179258
KRS: 0000311384
EKD: 64,20
Ticker GPW: ETX
ISIN: PLEURTX00012

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 5 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 964 500
Liczba głosów na WZA: 5 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,28%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 964 500
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,72%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rorison Investments sp. z o.o. 2 056 787 (41,13%) 2 056 787 (41,13%) 2010-09-02 -
Formonar Investments Ltd. 840 000 (16,80%) 840 000 (16,80%) 2023-06-07 MEX,
TCC sp. z o.o. 648 213 (12,96%) 648 213 (12,96%) 2019-10-25 -
AJ Ventures sp. z o.o. 419 500 (8,39%) 419 500 (8,39%) 2023-02-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-06-03 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-12
seria B - program motywacyjny 2011-06-29 250 000
1 447 500,00
0,10 5,79 5 250 000
525 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2012-05-29 -250 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2023-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2022-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2022-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2021-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2021-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2020-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2020-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2019-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2018-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2017-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2017-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2016-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2015-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2014-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2013-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2013-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2012-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2011-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,59 zł
2011-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,59 zł
2010-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2010-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Powiertowski Adam Prezes Zarządu 2008-06-03 -
Wawrzynkiewicz Anna Członek Zarządu 2023-03-02 -
Kuźnik Krzysztof Członek Zarządu 2023-03-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Blumski Aleksander Przewodniczący RN 2021-06-24 -
Czuczos Tomasz Członek RN 2011-01-01 -
Butscher Michał Członek RN 2016-06-07 -
Mańkowski Grzegorz Członek RN 2021-10-19 -
Polak Łukasz Członek RN 2021-10-19 -