4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Euro-Tax.pl SA (ETX)

Wyniki finansowe - EUROTAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 383 6 488 9 986 10 329
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -406 -983 2 939 2 200
Zysk (strata) brutto (tys.) -322 -881 3 064 1 836
Zysk (strata) netto (tys.)* -358 -706 2 616 1 471
Amortyzacja (tys.) 253 223 216 202
EBITDA (tys.) -153 -760 3 155 2 402
Aktywa (tys.) 14 971 16 241 16 798 18 896
Kapitał własny (tys.)* 3 571 602 3 105 4 589
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,072 -0,141 0,523 0,294
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,714 0,120 0,621 0,918
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej