105,0000 zł
16,67% 15,0000 zł
e-Xim IT SA (EXM)

Informacje o spółce - EXIMIT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w dostarczaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie Cyfrowej Transformacji, Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Usługami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Posag 7 Panien 1
Kod: 02-495
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8680908
Fax:
Internet: www.e-xim.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: e-Xim IT SA
Prezes: Matysiak Grzegorz
Sektor: systemy informatyczne
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 123 285
Zatrudnienie:
  • 3 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: KPW Audytor sp. z o.o.
NIP: 7010390992
KRS: 0000568611
EKD: 62,01
Ticker GPW: EXM
ISIN: PLEXIM000013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 944 925 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 123 285 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102 631
Liczba głosów na WZA: 223 285 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,23%
Kapitał akcyjny: 123 285,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 183 631
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Matysiak Grzegorz 61 790 (50,11%) 122 790 (54,99%) 2019-03-14 -
Chmiela Marcin bezpośrednio, poprzez Marcin Chmiela-Fundacja Rodzinna 21 467 (17,41%) 41 467 (18,57%) 2024-02-07 -
Czubek Szymon 19 374 (15,71%) 19 374 (8,67%) 2021-03-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-06-25 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-24
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA za warranty subskrypcyjne serii A 2015-10-22 3 830
1,00 103 830
103 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-08-19
2016-01-14
seria C zmiana oznaczenia akcji 2018-02-27 3 830
1,00 107 660
107 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-08-19
2018-08-16
seria D zmiana oznaczenia akcji 2018-02-27 3 830
1,00 111 490
111 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-08-19
2018-08-16
seria E zmiana oznaczenia akcji 2018-02-27 3 830
1,00 115 320
115 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-16
seria F - subskrypcja prywatna zmiana oznaczenia akcji 2018-02-27 3 810
1,00 119 130
119 130,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-16
seria G - subskrypcja publiczna 2018-02-27 1 100
44 000,00
1,00 40,00 120 230
120 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-08-19
2018-08-16
seria H - subskrypcja prywatna 2018-04-03 3 055
1,00 123 285
123 285,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-16
seria I - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne 2021-06-30 12 328
12 328,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Matysiak Grzegorz Prezes Zarządu 2015-06-25 -
Chmiela Marcin Wiceprezes Zarządu 2019-03-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jaroń Adam Przewodniczący RN 2018-01-09 -
Baran Jacek Członek RN 2019-03-14 -
Świętochowski Adam Członek RN 2018-01-09 -
Łukomski Krzysztof Członek RN 2019-07-26 -
Matysiak Zbigniew Członek RN 2022-11-30 -