105,0000 zł
16,67% 15,0000 zł
e-Xim IT SA (EXM)

Wyniki finansowe - EXIMIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 840 1 333 1 050 13 956
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 307 -236 66 2 558
Zysk (strata) brutto (tys.) 300 -281 -2 170 16 406
Zysk (strata) netto (tys.)* 218 -120 -2 170 16 227
Amortyzacja (tys.) 2 2 22 -113
EBITDA (tys.) 309 -234 88 2 445
Aktywa (tys.) 5 729 5 069 4 633 11 976
Kapitał własny (tys.)* 3 304 3 184 2 839 4 169
Liczba akcji (tys. szt.) 119,130 119,130 119,130 119,130
Zysk na akcję (zł) 1,832 -1,004 -18,219 136,209
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,733 26,729 23,828 34,991
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej