6,6000 zł
3,12% 0,2000 zł
Feerum S.A. (FEE)

Informacje o spółce - FEERUM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność Feerum SA koncentruje się na produkcji i montażu kompleksowych elewatorów zbożowych, a także dostarczaniu ich komponentów w zależności od potrzeb klienta. Działalność firmy obejmuje produkcję urządzeń, projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii suszenia i magazynowania płodów rolnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Okrzei 6
Kod: 59-225
Miejscowość: Chojnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 76 8181273
Fax: +48 76 8196738
Internet: www.feerum.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Feerum SA
Prezes: Janusz Daniel
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 9 537 916
Zatrudnienie:
  • 158 (2022r.) - spółka
  • 158 (2022r.) - grupa
Audytor: ECDP Audyt sp. z o.o.
NIP: 6912374093
KRS: 0000280189
EKD: 28,29
Ticker GPW: FEE
ISIN: PLFEERM00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 62 950 245,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 9 537 916 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 123 033
Liczba głosów na WZA: 9 537 916 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,14%
Kapitał akcyjny: 33 382 706,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 123 035
Cena nominalna akcji: 3,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Danmag sp. z o.o. 5 042 374 (52,86%) 5 042 376 (52,86%) 2016-12-19 -
AgioFunds TFI SA potrfel 1 647 194 (17,26%) 1 647 194 (17,26%) 2023-09-28 TSG, IPE, TRI, CAV, SNW, WIK, DGE, FAB, CCC,
Janusz Daniel ZWZ 772 811 (8,10%) 772 811 (8,10%) 2019-06-10 -
Łabudzka-Janusz Magdalena 660 654 (6,92%) 660 654 (6,92%) 2015-08-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-01-15 1 000 000
3,50 1 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-03
2007-05-09
seria B - akcje założycielskie 2007-01-15 335 000
3,50 1 335 000
4 672 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-03
2007-05-09
seria C - subskrypcja prywatna wkład: udziały Feer-Pol sp. z o.o. 2012-09-28 3 060 301
1 591 356,52
3,50 0,52 4 395 301
15 383 553,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-03
2012-10-04
seria D - subskrypcja prywatna wkład: udziały Feer-Pol sp. z o.o. 2012-10-05 2 942 615
10 240 300,20
3,50 3,48 7 337 916
25 682 706,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-03
2012-10-23
seria E - subskrypcja publiczna 2012-11-19 2 200 000
3,50 9 537 916
33 382 706,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Feer-Pol sp. z o.o. i Pearl Corporation sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-13
seria F - subskrypcja prywatna 2017-03-03 953 791
3,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-03 447 001
3,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2015-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Janusz Daniel Prezes Zarządu 2007-01-15 -
Wielesik Piotr Członek Zarządu 2012-10-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łabudzka-Janusz Magdalena Przewodniczący RN 2007-01-15 -
Chojnacki Henryk Wiceprzewodniczący RN 2017-10-30 -
Marcinowski Jakub Członek RN 2007-01-15 -
Janusz Maciej Członek RN 2020-06-29 -
Rzucidło Jakub Członek RN 2022-02-28 -