pb.pl
11,9500 zł
0,42% 0,0500 zł
Feerum S.A. (FEE)

Wyniki finansowe - FEERUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 37 745 29 809 14 839 19 967
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 472 6 812 -24 041 1 628
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 622 7 028 -24 195 1 964
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 852 5 130 -22 611 1 525
Amortyzacja (tys. zł) 2 363 2 349 2 320 1 808
EBITDA (tys. zł) 9 835 9 161 -21 721 3 436
Aktywa (tys. zł) 253 661 250 447 202 708 199 891
Kapitał własny (tys. zł)* 132 931 138 060 106 981 108 506
Liczba akcji (tys. szt.) 9 537,916 9 537,916 9 537,916 9 537,916
Zysk na akcję (zł) 0,614 0,538 -2,371 0,160
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,937 14,475 11,216 11,376
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej