6,6000 zł
3,12% 0,2000 zł
Feerum S.A. (FEE)

Wyniki finansowe - FEERUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 891 15 716 14 822 18 498
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 900 2 124 1 204 -467
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 245 1 254 -343 -474
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 556 1 007 -277 -471
Amortyzacja (tys.) 1 712 1 749 1 868 1 824
EBITDA (tys.) 7 612 3 873 3 072 1 357
Aktywa (tys.) 178 344 184 930 182 458 160 271
Kapitał własny (tys.)* 116 313 117 319 117 043 116 571
Liczba akcji (tys. szt.) 9 537,916 9 537,916 9 537,916 9 537,916
Zysk na akcję (zł) 0,373 0,106 -0,029 -0,049
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,195 12,300 12,271 12,222
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej