pb.pl
12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Feerum S.A. (FEE)

Wyniki finansowe - FEERUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 62 268 86 113 67 758 35 906
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 585 6 729 4 534 3 254
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 098 6 833 2 581 4 205
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 090 6 821 2 258 4 205
Amortyzacja (tys. zł) 3 034 2 580 2 582 2 411
EBITDA (tys. zł) 11 619 9 309 7 116 5 665
Aktywa (tys. zł) 275 125 268 970 249 427 252 999
Kapitał własny (tys. zł)* 120 337 127 158 129 415 131 870
Liczba akcji (tys. szt.) 9 537,916 9 537,916 9 537,916 9 537,916
Zysk na akcję (zł) 0,848 0,715 0,237 0,441
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,617 13,332 13,568 13,826
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej