pb.pl
4,2700 zł
-3,39% -0,1500 zł
Ferrum SA (FER)

Informacje o spółce - FERRUM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Krajowy lider w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. Przeznaczone są dla rynku gazowniczego (szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych), ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Porcelanowa 11
Kod: 40-246
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7304799
Fax: +48 32 7304677
Internet: www.ferrum.com.pl
Email: zarzad@ferrum.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ferrum SA
Prezes: Kasprzycki Krzysztof
Sektor: hutnictwo żelaza i stali
EKD: produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Liczba akcji: 57 911 485
Zatrudnienie:
  • 315 (2019r.) - spółka
  • 465 (2019r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6340128794
KRS: 0000063239
EKD: 2420Z
Ticker GPW: FER
ISIN: PLFERUM00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 247 282 040,95 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 57 911 485 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 570 430
Liczba głosów na WZA: 57 911 485 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,23%
Kapitał akcyjny: 178 946 488,65 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 570 430
Cena nominalna akcji: 3,09 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 28 795 429 (49,72%) 28 795 429 (50,94%) 2020-03-24 RFK, BOS,
MW Asset Management sp. z o.o. 12 196 083 (21,06%) 12 196 083 (21,58%) 2018-08-06 -
Bajor Sławomir wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi 6 979 732 (12,05%) 6 979 732 (12,35%) 2014-09-24 -
Noble Funds TFI SA poprzez Mezzanine FIZAN 6 599 186 (11,40%) 6 599 186 (11,67%) 2018-08-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - subskrypcja prywatna 33 368 233
3,09 57 911 485
178 946 488,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-27
2019-09-03
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-03-08 4 314 000
10,00 4 314 000
43 140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1992-02-29
1997-06-27
obniżenie kapitału 1996-01-29
3,09 4 314 000
13 330 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-03-22
seria B - subskrypcja publiczna 1996-10-25 3 000 000
33 000 000,00
3,09 11,00 7 314 000
22 600 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1997-04-28
1997-06-27
seria C - ING Bank Śląski SA 2003-06-23 3 074 433
9 499 997,97
3,09 3,09 10 388 433
32 100 257,97
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-19
2003-11-12
seria D - subskrypcja publiczna 2004-12-22 1 883 193
17 890 333,50
3,09 9,50 12 271 626
37 919 324,34
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-20
seria E - prawo poboru 1:1 2007-05-10 12 271 626
38 287 473,12
3,09 3,12 24 543 252
75 838 648,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-14
2008-01-24
połączenie z Rockford sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-12-17

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-06-20 Prawo poboru 1:1
2003-11-12 Asymilacja akcji seria C
1999-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kasprzycki Krzysztof Prezes Zarządu 2017-04-13 -
Szlachetka Honorata Wiceprezes Zarządu 2018-07-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Warzecha Marek Przewodniczący RN 2018-06-29 ESOTIQ - Członek RN
Karwowski Zbigniew Wiceprzewodniczący RN 2018-06-29 -
Samolej, Dariusz Przemysław Sekretarz RN 2018-06-29 -
Kasperek Andrzej Członek RN 2017-06-30 INPOST - Członek RN
Wlezień Aleksander Członek RN 2018-06-29 BLIRT - Członek RN
Szumański Andrzej Członek RN 2018-06-29 PKNORLEN - Wiceprzewodniczący RN
APLITT - Członek RN
VRG - Członek RN
KRAKCHEM - Członek RN
Łatała Wiesław Członek RN 2019-06-28 ELMONTEX - Wiceprzewodniczący RN
BAHOLDIN - Wiceprzewodniczący RN
MARVIPOL - Wiceprzewodniczący RN
SYNEKTIK - Wiceprzewodniczący RN
ECOTECH - Członek RN