9,6500 zł
17,68% 1,4500 zł
Fundusz Hipoteczny DOM SA (FHD)

Informacje o spółce - FHDOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest liderem na rynku hipoteki odwróconej. Produkt skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia i polega na wypłacie dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 29
Kod: 00-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1005000
Fax: +48 22 1005001
Internet: www.funduszhipoteczny.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Fundusz Hipoteczny Dom SA
Prezes: Majkowski Robert
Sektor: pośrednictwo finansowe
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 11 500 000
Zatrudnienie:
  • 10 (2023r.) - spółka
  • 10 (2023r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 5272589498
KRS: 0000389370
EKD: 7022Z
Ticker GPW: FHD
ISIN: PLFHDOM00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 110 975 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 140 387
Liczba głosów na WZA: 11 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,17%
Kapitał akcyjny: 1 150 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 140 387
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 10 140 387 (88,17%) 10 140 387 (88,17%) 2020-10-27 KPL, KME, CRM, MDI, SCP, VRG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G1 111 500
0,10 8 785 500
878 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-09
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-05-06 2 250 000
225 000,00
0,10 0,10 2 250 000
225 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-17
seria B - subskrypcja prywatna 2012-07-12 750 000
7 500 000,00
0,10 10,00 3 000 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-07
seria C - Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2013-12-23 600 000
6 000 000,00
0,10 10,00 3 600 000
360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-23
seria D - subskrypcja prywatna 2015-10-29 64 000
6 400,00
0,10 0,10 3 664 000
366 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-02
seria E - subskrypcja prywatna 2015-11-12 3 000 000
6 000 000,00
0,10 2,00 6 664 000
666 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-30
seria F - subskrypcja prywatna 2017-06-06 2 010 000
9 246 000,00
0,10 4,60 8 674 000
867 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-10
połączenie z FH Dom SA s.k.a. bez podwyższania kapitału 2018-09-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-29
seria H - subskrypcja prywatna 2020-08-18 2 714 500
10 858 000,00
0,10 4,00 11 500 000
1 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-28
seria I - program motywacyjny za warranty serii I 2023-04-28 500 000
50 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - program motywacyjny za warranty serii J 2023-04-28 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Majkowski Robert Prezes Zarządu 2011-05-06 -
Rosińska Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2021-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Matczuk Tomasz Przewodniczący RN 2011-06-05 SESCOM - Członek RN
Łapiński Konrad Członek RN 2011-06-05 -
Przytuła Robert Członek RN 2011-06-05 SCPFL - Przewodniczący RN
Dybalski Marek Członek RN 2012-10-08 -
Kosiński Wojciech Członek RN 2019-09-05 -