9,6500 zł
17,68% 1,4500 zł
Fundusz Hipoteczny DOM SA (FHD)

Wyniki finansowe - FHDOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 278 3 030 854 5 754
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -572 456 -4 119 126
Zysk (strata) brutto (tys.) -711 288 -4 343 -65
Zysk (strata) netto (tys.)* -711 288 -4 343 -65
Amortyzacja (tys.) 35 35 35 35
EBITDA (tys.) -537 491 -4 084 161
Aktywa (tys.) 50 649 51 855 48 061 49 906
Kapitał własny (tys.)* 9 080 9 368 5 026 4 946
Liczba akcji (tys. szt.) 11 500,000 11 500,000 11 500,000 11 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,062 0,025 -0,378 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,790 0,815 0,437 0,430
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej