0,4220 zł
3,43% 0,0140 zł
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)

Informacje o spółce - FABRYKAKD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma projektuje i wykonuje konstrukcje drewniane oparte o drewno klejone. Specjalnością spółki jest budowa hal sportowych, basenów, hal magazynowych, ale także budownictwo jednorodzinne.

Dane teleadresowe

Ulica: Paproć 118 A
Kod: 64-300
Miejscowość: Paproć
Kraj: Polska
Telefon: +48 616633251
Fax: +48 616633252
Internet: www.drewniane-konstrukcje.pl
Email: biuro@drewniane-konstrukcje.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
Prezes: Zieliński Waldemar
Sektor:
EKD: wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Liczba akcji: 26 306 388
Zatrudnienie:
  • 53 (2017r.) - spółka
  • 56 (2019r.) - grupa
Audytor: Morison Finansista Audit sp. z o.o.
NIP: 7881965071
KRS: 0000418744
EKD: 43,91
Ticker GPW: FKD
ISIN: PLFKDRW00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 101 295,736 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 26 306 388 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 252 828
Liczba głosów na WZA: 26 306 388 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,58%
Kapitał akcyjny: 2 630 638,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 252 828
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zielińska Romualda 6 781 000 (25,78%) 6 781 000 (25,78%) 2020-09-23 -
Zieliński Waldemar bezpośrednio, wraz z Q20 sp. z o.o. 5 471 828 (20,80%) 5 471 828 (20,80%) 2020-10-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-03-02 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 8 000 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-11
seria B - subskrypcja prywatna 2012-06-12 702 584
0,10 8 702 584
870 258,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-02-15
2013-01-15
renumeracja akcji: seria A1 iA2 do obrotu wprowadzone 4000000 akcji serii A2 2012-11-19
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-02-15
2013-01-15
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-30 500 000
750 000,00
0,10 1,50 13 702 584
1 370 258,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-17
seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-30 6 000 000
3 600 000,00
0,10 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2016-06-30 1 611 570
161 157,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2017-07-04 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2017-07-21 7 611 570
4 566 942,00
0,10 0,60 21 314 154
2 131 415,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-11
seria E - subskrypcja prywatna 2019-03-07 4 992 234
1 497 670,20
0,10 0,30 26 306 388
2 630 638,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-08
seria G - kapitał docelowy 2021-01-19 10 000 000
2 000 000,00
0,10 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zieliński Waldemar Prezes Zarządu 2012-05-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zieliński Janusz Przewodniczący RN 2012-05-11 -
Zielińska Romualda Członek RN 2012-11-19 -
Frąckowiak Grzegorz Członek RN 2013-06-28 -
Rybicki Robert Członek RN 2019-02-22 ZOOCENT - Prezes Zarządu
Krzemieniecki Przemysław Członek RN 2019-03-07 ZORTRAX - Przewodniczący RN