0,0515 zł
22,62% 0,0095 zł
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)

Wyniki finansowe - FABRYKAKD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 062 903 1 335 3 278
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 259 -1 007 -535 748
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 224 -1 980 -1 616 -242
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 224 -1 980 -1 616 -242
Amortyzacja (tys.) 209 110 142 76
EBITDA (tys.) -1 050 -897 -393 824
Aktywa (tys.) 28 557 28 183 28 301 22 137
Kapitał własny (tys.)* -29 063 -31 043 -32 659 -39 127
Liczba akcji (tys. szt.) 36 306,388 36 306,388 36 306,388 36 306,388
Zysk na akcję (zł) -0,061 -0,055 -0,045 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,800 -0,855 -0,900 -1,078
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej