0,4220 zł
3,43% 0,0140 zł
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD)

Wyniki finansowe - FABRYKAKD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 595 2 095 1 780 3 591
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 773 189 164 2 001
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 255 -193 -94 1 397
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 255 -193 -94 1 397
Amortyzacja (tys. zł) 357 303 -355 148
EBITDA (tys. zł) 1 130 492 -191 2 149
Aktywa (tys. zł) 70 139 71 364 69 069 33 325
Kapitał własny (tys. zł)* 9 639 9 446 9 352 -12 177
Liczba akcji (tys. szt.) 26 306,388 26 306,388 26 306,388 26 306,388
Zysk na akcję (zł) 0,010 -0,007 -0,004 0,053
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,366 0,359 0,356 -0,463
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej