5,9800 zł
-1,16% -0,0700 zł
Forever Entertainment SA (FOR)

Informacje o spółce - FOREVEREN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Pełni funkcję dewelopera i zajmuje się produkującą gier komputerowych oraz szeroko pojętej multimedialnej rozrywki na wszystkie dostępne obecnie platformy (iPad, iPod, Nintendo, PS VITA, Android system itd.). Dodatkową działalnością spółki jest aktywność jako wydawca gier innych developerów.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Zwycięstwa 96/98
Kod: 81-451
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7282343
Fax: +48 58 7126529
Internet: www.forever-entertainment.com
Email: office@forever-entertainment.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MEGAPIXEL 479 900 38,70%
1 560 000 45,21%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Forever Entertainment SA
Prezes: Dębicki Zbigniew
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 27 200 000
Zatrudnienie:
  • 22 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: GGA sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5833112205
KRS: 0000365951
EKD: 58,21
Ticker GPW: FOR
ISIN: PLFRENT00014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 162 656 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 27 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 521 433
Liczba głosów na WZA: 27 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,33%
Kapitał akcyjny: 10 880 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 521 433
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,67%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bednarski Marek bezpośrednio, w porozumieniu z Michałem Bednarskim i Katarzyną Bednarską 6 709 665 (24,66%) 6 709 665 (24,66%) 2022-07-14 AOL, AIT,
Maciąg Grzegorz ZWZ 2 627 000 (9,65%) 2 627 000 (9,65%) 2019-06-28 -
Dębicki Zbigniew NWZ 2 184 768 (8,02%) 2 184 768 (8,02%) 2022-10-10 MPS,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-08-04 375 000
150 000,00
0,40 0,40 375 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-09-21
seria B - akcje założycielskie 2010-08-04 47 508
316 878,36
0,40 6,67 422 508
169 003,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-09-21
seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-10-22 5 000
2 000,00
0,40 0,40 427 508
171 003,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-12-10
seria D - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-10-22 108 192
881 764,80
0,40 8,15 535 700
214 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-12-10
seria E - prawo poboru 1:7 2011-03-21 3 749 900
1 499 960,00
0,40 0,40 4 285 600
1 714 240,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-25
seria F - prawo poboru 5:3 2011-11-30 2 571 360
1 028 544,00
0,40 0,40 6 856 960
2 742 784,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-22
seria G - subskrypcja prywatna 2012-03-16 73 500
220 500,00
0,40 3,00 6 930 460
2 772 184,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-18
seria I - subskrypcja prywatna 2012-10-18 303 775
0,40 7 332 235
2 932 894,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-14
seria H - subskrypcja prywatna 2012-10-18 98 000
0,40 7 028 460
2 811 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-14
seria J - subskrypcja prywatna 2013-01-21 1 167 765
817 435,50
0,40 0,70 8 500 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-29
seria K - subskrypcja prywatna 2013-09-25 1 500 000
600 000,00
0,40 0,40 10 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-28
seria L - zamienna: akcjoanriusze Madman Theory Games SA 2,846 akcji za 1 akcję MTG 2014-11-20 9 960 997
0,40 19 960 997
7 984 398,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-11
seria M - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2015-05-25 1 539 003
615 601,20
0,40 0,40 21 500 000
8 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
seria N - subskrypcja prywatna 2015-12-15 460 997
207 448,65
0,40 0,45 21 960 997
8 784 398,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-12
2016-09-30
seria O - subskrypcja otwarta 2016-12-01 3 139 003
1 726 451,65
0,40 0,55 25 100 000
10 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-21
seria P - subskrypcja prywatna 2017-02-13 2 100 000
2 310 000,00
0,40 1,10 27 200 000
10 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2022-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-12-14 Prawo poboru 5:3
2011-04-05 Prawo poboru 1:7

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dębicki Zbigniew Prezes Zarządu 2016-01-15 MEGAPIXE - Członek Zarządu
UFGAMES - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szachniewicz Zbigniew Przewodniczący RN 2015-12-29 MEGAPIXE - Przewodniczący RN
UFGAMES - Przewodniczący RN
PETROLIN - Członek RN
Dębicka Kamila Członek RN 2010-08-04 MEGAPIXE - Członek RN
Kodroń Andrzej Członek RN 2015-12-22 -
Grala Mirosław Członek RN 2015-12-29 -
Grala Małgorzata Członek RN 2018-06-28 -