5,9800 zł
-1,16% -0,0700 zł
Forever Entertainment SA (FOR)

Wyniki finansowe - FOREVEREN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 145 34 875
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -346 -276 634
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -292 -276 693
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 788 1 053 1 781 1 979
Kapitał własny (tys.)* 81 -94 1 186 1 095
Liczba akcji (tys. szt.) 4 285,600 7 332,235 8 500,000 8 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,040 -0,032 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,019 -0,013 0,140 0,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej