1,8150 zł
-4,47% -0,0850 zł
Forposta SA (FPO)

Wyniki finansowe - FORPOSTA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 122 106 488 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -84 -110 327 -90
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -84 -110 327 -90
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -84 -110 327 -90
Amortyzacja (tys. zł) -67 33 33 133
EBITDA (tys. zł) -151 -77 360 43
Aktywa (tys. zł) 899 823 1 061 912
Kapitał własny (tys. zł)* 640 530 761 671
Liczba akcji (tys. szt.) 1 454,546 1 454,546 1 454,546 1 454,546
Zysk na akcję (zł) -0,057 -0,076 0,225 -0,062
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,440 0,365 0,523 0,461
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej