1,8150 zł
-4,47% -0,0850 zł
Forposta SA (FPO)

Informacje o spółce - FORPOSTA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa na rynku usług doręczeniowych dla klientów biznesowych. Świadczy również usługi dystrybucji druków bezadresowych i adresowych min. dla ogólnopolskich sieci handlowych. Przed uwolnieniem rynku pocztowego przez wiele lat była podwykonawcą Poczty Polskiej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Misjonarzy Oblatów MN 11
Kod: 40-129
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 0322095990
Fax: +48 0322095909
Internet: www.forposta.eu
Email: forposta@forposta.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Forposta SA
Prezes: Maślanka Marcin
Sektor: logistyka
EKD: działalność pocztowa i kurierska
Liczba akcji: 1 454 546
Zatrudnienie:
  • 2 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Anna Dzieniszewska Biegły Rewident
NIP: 9542378403
KRS: 0000391895
EKD: 5320Z
Ticker GPW: FPO
ISIN: PLFRPST00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 640 000,99 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 454 546 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 902 250
Liczba głosów na WZA: 2 454 546 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,02%
Kapitał akcyjny: 145 454,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 804 500
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,98%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Faber Bartłomiej 621 000 (42,69%) 1 242 000 (50,60%) 2019-06-26 -
Lisiecki Paweł 156 250 (10,74%) 312 500 (12,73%) 2019-06-26 -
Kudzia Jarosław 125 000 (8,59%) 250 000 (10,19%) 2019-06-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA zmiana firmy z Praxis Sp. z o.o. na Forposta SA 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-22
seria B - subskrypcja prywatna 2012-03-01 454 546
5 000 006,00
0,10 11,00 1 454 546
145 454,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-24
seria C - subskrypcja prywatna 2021-06-02 1 000 000
3 000 000,00
0,10 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Maślanka Marcin Prezes Zarządu 2019-06-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Faber Bartłomiej Przewodniczący RN 2019-06-26 -
Kudzia Jarosław Wiceprzewodniczący RN 2019-06-26 -
Leśniak Dagmara Członek RN 2020-08-07 -