54,6000 zł
0,74% 0,4000 zł
Frozen Way (FRW)

Informacje o spółce - FROZENWAY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Studio deweloperskie i wydawca gier. Koncentruje się na rynku PC oraz konsolach nowej generacji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stanisława Kunickiego 5/118
Kod: 30-134
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 500141524
Fax:
Internet: frozenway.games
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Frozen Way Spółka Akcyjna
Prezes: Jeleń Mateusz
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 1 053 675
Zatrudnienie:
  • 14 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: General Audyt sp. z o.o.
NIP: 7010711516
KRS: 0000691682
EKD: 5821Z
Ticker GPW: FRW
ISIN: PLFRZNW00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 57 530 655 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 053 675 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 801 350
Liczba głosów na WZA: 1 053 675 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,05%
Kapitał akcyjny: 105 367,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 801 350
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Frozen District sp. z o.o. 801 350 (76,05%) 801 350 (76,05%) 2023-07-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2020-10-01 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2022-10-26
2020-11-05
seria C - subskrypcja prywatna 2020-12-19 31 671
1 900 260,00
0,10 60,00 1 053 675
105 367,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2022-10-26
2021-12-29
seria B - subskrypcja prywatna 2020-12-29 22 004
770 140,00
0,10 35,00 1 022 004
102 200,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2022-10-26
2021-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2023-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jeleń Mateusz Prezes Zarządu 2020-10-06 -
Furmanik Mateusz Członek Zarządu 2020-10-06 MPEC - Wiceprezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karbowski Piotr Przewodniczący RN 2020-10-01 CFG - Prezes Zarządu
GAMEOPS - Członek RN
DEMGAMES - Członek RN
CONSOLEW - Członek RN
Danek Paweł Wiceprzewodniczący RN 2020-10-01 -
Graś Bartosz Sekretarz RN 2020-10-01 P2CHILL - Przewodniczący RN
PLAYWAY - Przewodniczący RN
CFG - Członek RN
Wacławik Bogusław Członek RN 2020-10-01 -
Czerepak Mateusz Członek RN 2020-10-01 -