53,0000 zł
-0,38% -0,2000 zł
Frozen Way (FRW)

Wyniki finansowe - FROZENWAY

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 497 7 325 4 733 5 280
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 734 4 705 2 567 2 400
Zysk (strata) brutto (tys.) 770 4 656 2 823 2 279
Zysk (strata) netto (tys.)* 564 4 519 2 637 1 907
Amortyzacja (tys.) 33 30 49 83
EBITDA (tys.) 767 4 735 2 616 2 483
Aktywa (tys.) 11 461 16 146 16 013 17 879
Kapitał własny (tys.)* 10 472 11 830 14 467 16 373
Liczba akcji (tys. szt.) 1 053,675 1 053,675 1 053,675 1 053,675
Zysk na akcję (zł) 0,535 4,289 2,502 1,810
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,939 11,227 13,730 15,539
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej