pb.pl

Informacje o spółce - FASING

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Modelarska 11
Kod: 40-142
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7350000
Fax: +48 32 2582266
Internet: www.fasing.pl
Email: fasing@fasing.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MOJ 7 136 967 72,63%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing SA
Prezes: Bik Zdzisław
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Liczba akcji: 3 107 249
Zatrudnienie:
  • 309 (2019r.) - spółka
  • 584 (2019r.) - grupa
Audytor: Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.
NIP: 6340257623
KRS: 0000120721
EKD: 25,93
Ticker GPW: FSG
ISIN: PLFSING00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 39 772 787,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 3 107 249 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 868 056
Liczba głosów na WZA: 3 107 249 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,11%
Kapitał akcyjny: 8 731 369,72 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 868 056
Cena nominalna akcji: 2,81 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,11%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,89%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karbon-2 sp. z o.o. 1 868 056 (60,11%) 1 868 056 (60,11%) 2010-06-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-13 2 080 910
10,00 2 080 910
20 809 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-17
1994-06-01
2000-09-18
seria B - prawo poboru 1991-12-13 693 637
4 855 459,00
2,81 7,00 2 774 547
7 796 477,07
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-17
1997-06-17
2000-09-18
obniżenie kapitału 1995-09-28
2,81 2 080 910
5 847 357,10
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-24
seria C - wierzyciele, wybrani inwestorzy 1997-09-19 332 702
3 327 020,00
2,81 10,00 3 107 249
8 731 369,69
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-18
1998-04-02
2000-09-18
seria D - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 1998-04-23 1 500 000
18 000 000,00
2,81 12,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2017-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2017-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2014-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2013-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2013-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2012-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2011-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2010-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2010-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2001-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2001-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-10-28 Asymilacja akcji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bik Zdzisław Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny 2001-10-22 -
Guzy Zofia Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Technicznych 2013-10-01 -
Bik Mateusz Wiceprezes Zarządu 2020-02-24 MOJ - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Demel, Tadeusz Stanisław Przewodniczący RN 2013-02-28 MOJ - Sekretarz RN
Dubiński Józef Wiceprzewodniczący RN 2013-02-28 -
Bik Stanisław Sekretarz RN 2009-06-29 -
Grudzień Włodzimierz Członek RN 2003-06-24 IDEON - Wiceprzewodniczący RN
Dc Stal Członek RN 2021-06-01 PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
SKOTAN - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BLKCHNLA - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
MAXCOM - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
ALIOR - Członek RN
ALIOR - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN
Dc Stal Członek RN 2021-06-01 PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
SKOTAN - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BLKCHNLA - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
MAXCOM - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
ALIOR - Członek RN
ALIOR - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN
Nowak Wojciech Członek RN 2021-06-01 -