pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 182 32 908 40 477 47 861
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 642 390 6 595 3 119
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 150 -277 4 382 3 289
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 417 -1 097 4 054 2 126
Amortyzacja (tys. zł) 3 292 3 108 2 356 2 281
EBITDA (tys. zł) 4 934 3 498 8 951 5 400
Aktywa (tys. zł) 299 384 298 396 303 877 303 570
Kapitał własny (tys. zł)* 141 130 139 825 148 650 151 169
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) 0,778 -0,353 1,305 0,684
Wartość księgowa na akcję (zł) 45,420 45,000 47,840 48,650
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej