pb.pl
0,0790 zł
-10,23% -0,0090 zł
Fast Finance SA (FFI)

Informacje o spółce - FASTFIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z wiodących firm na rynku windykacji wierzytelności detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków i firm telekomunikacyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Borowska 283 B
Kod: 50-556
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3612042
Fax: +48 71 3612042
Internet: www.fastfinance.pl
Email: biuro@fastfinance.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Fast Finance SA w restrukturyzacji
Prezes: Mihułka Tomasz
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Liczba akcji: 25 000 000
Zatrudnienie:
  • 61 (2017r.) - spółka
  • 61 (2017r.) - grupa
Audytor: Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.
NIP: 8992510954
KRS: 0000299407
EKD: 65,12
Ticker GPW: FFI
ISIN: PLFSTFC00012

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 975 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 25 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 635 052
Liczba głosów na WZA: 36 250 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,54%
Kapitał akcyjny: 1 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 884 052
Cena nominalna akcji: 0,04 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,44%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,46%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Krzemiński, Jacek Zbigniew 8 499 878 (34,00%) 14 124 878 (38,97%) 2020-07-28 -
Pomirski Marcin 5 626 000 (22,50%) 11 250 000 (31,03%) 2018-11-20 -
Garliński Tomasz 2 384 205 (9,54%) 2 384 205 (6,58%) 2018-11-21 -
Witwicki Bartosz 2 124 969 (8,50%) 2 124 969 (5,86%) 2020-07-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 45 000 000
450 000,00
0,01 0,01 45 000 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-19
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 40 000 000
400 000,00
0,01 0,01 85 000 000
850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-19
seria C - subskrypcja prywatna 2008-02-25 15 000 000
5 400 000,00
0,01 0,36 100 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2012-06-20 20 000 000
0,00
0,01 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 2014-06-09 0
0,00
0,04 0,00 25 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-28 -10 632 981
0,00
0,04 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 20:1 2020-03-02 0
0,00
0,80 0,00 1 250 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-08 Split 4:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mihułka Tomasz Prezes Zarządu 2019-07-20 BLUETAX - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Staniec Jarosław Przewodniczący RN 2019-07-20 NFI_ZACH - Członek RN
Noga Marian Przewodniczący RN 2020-06-03 PCZSA - Wiceprzewodniczący RN
PCCROKIT - Członek RN
Charzyński Maciej Wiceprzewodniczący RN 2020-06-03 FINTECH - Członek RN
Wesołowski Dariusz Członek RN 2008-01-15 -
Kaufeld-Budrewicz Iwona Członek RN 2008-01-15 -
Mielnik Roman Członek RN 2008-01-15 -
Siekierski Krzysztof Członek RN 2018-09-27 -
Dąbrowski Przemysław Członek RN 2018-09-27 MEDIUS - Prezes Zarządu
Kretowicz Sebastian Członek RN 2018-09-27 -
Błażejewski Tadeusz Członek RN 2018-09-27 -