0,7550 zł
8,63% 0,0600 zł
Fast Finance SA (FFI)

Informacje o spółce - FASTFIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z wiodących firm na rynku windykacji wierzytelności detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków i firm telekomunikacyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Borowska 283B
Kod: 50-556
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3612042
Fax: +48 71 3612042
Internet: www.fastfinance.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Fast Finance SA w restrukturyzacji
Prezes: Mihułki Tomasz
Sektor:
EKD: pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Liczba akcji: 1 250 000
Zatrudnienie:
  • 61 (2017r.) - spółka
  • 61 (2017r.) - grupa
Audytor: Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.
NIP: 8992510954
KRS: 0000299407
EKD: 65,12
Ticker GPW: FFI
ISIN: PLFSTFC00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 943 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 250 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 190 632
Liczba głosów na WZA: 1 812 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,22%
Kapitał akcyjny: 1 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 034 332
Cena nominalna akcji: 0,04 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,78%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Krzemiński, Jacek Zbigniew ZWZ 424 869 (33,97%) 706 119 (38,95%) 2022-06-30 -
Pomirski Marcin 281 300 (22,50%) 562 500 (31,03%) 2018-11-20 -
Immobili?re Corsaire SARL 281 250 (22,50%) 562 500 (31,03%) 2021-09-20 -
Garliński Tomasz 203 213 (16,25%) 203 213 (11,21%) 2020-10-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 45 000 000
450 000,00
0,01 0,01 45 000 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-19
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 40 000 000
400 000,00
0,01 0,01 85 000 000
850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-19
seria C - subskrypcja prywatna 2008-02-25 15 000 000
5 400 000,00
0,01 0,36 100 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2012-06-20 20 000 000
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 2014-06-09
0,04 25 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-28 -10 632 981
0,04
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 20:1 2020-03-02
0,80 1 250 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-08-25 Split 20:1
2014-12-08 Split 4:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mihułki Tomasz Prezes Zarządu 2023-02-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Noga Marian Przewodniczący RN 2020-06-03 PCZSA - Wiceprzewodniczący RN
Charzyński Maciej Wiceprzewodniczący RN 2020-06-03 FINTECH - Wiceprzewodniczący RN
Zalewski Franciszek Członek RN 2020-03-02 -
Grabiński Andrzej Członek RN 2020-03-02 -