pb.pl
1,2200 zł
-6,15% -0,0800 zł
Fast Finance SA (FFI)

Wyniki finansowe - FASTFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 398 1 538 2 176 1 492
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -79 43 753 71
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -41 5 613 18
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 5 613 18
Amortyzacja (tys. zł) -4 0 1 0
EBITDA (tys. zł) -83 43 754 71
Aktywa (tys. zł) 9 042 8 447 8 383 7 816
Kapitał własny (tys. zł)* -42 904 -42 899 -42 201 -42 183
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,025 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,716 -1,716 -1,688 -1,687
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej