0,7550 zł
8,63% 0,0600 zł
Fast Finance SA (FFI)

Wyniki finansowe - FASTFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 762 1 282 194 459
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 169 -25 18 695 -335
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 965 -74 18 744 -335
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 376 -74 18 631 -336
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -1 169 -25 18 695 -335
Aktywa (tys.) 2 831 2 552 4 156 3 094
Kapitał własny (tys.)* -36 945 -42 065 -23 434 -23 765
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,095 -0,003 0,745 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,478 -1,683 -0,937 -0,951
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej