1,0100 zł
-2,88% -0,0300 zł
Fast Finance SA (FFI)

Wyniki finansowe - FASTFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 459 92 316 460
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -336 7 998 -318 -199
Zysk (strata) brutto (tys.) -336 7 998 -318 -199
Zysk (strata) netto (tys.)* -336 7 998 -318 -199
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -336 7 998 -318 -199
Aktywa (tys.) 3 094 2 868 2 819 1 746
Kapitał własny (tys.)* -23 765 -15 772 -16 090 -16 213
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,013 0,320 -0,013 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,951 -0,631 -0,644 -0,649
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej