pb.pl
0,0790 zł
-10,23% -0,0090 zł
Fast Finance SA (FFI)

Wyniki finansowe - FASTFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 235 2 146 305 1 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 441 579 -17 818 279
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 228 393 -17 810 166
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 128 399 -18 170 135
Amortyzacja (tys. zł) 9 9 11 6
EBITDA (tys. zł) 450 588 -17 807 285
Aktywa (tys. zł) 35 753 48 676 9 682 9 283
Kapitał własny (tys. zł)* -40 842 3 061 -43 024 -42 889
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,005 0,016 -0,727 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,634 0,122 -1,721 -1,716
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej