0,1560 zł
-6,87% -0,0115 zł
DITIX S.A. (DTX)

Informacje o spółce - DITIX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka kupuje na własny rachunek pakiety wierzytelności pieniężnych, konsumenckich, pochodzących z kredytów lub pożyczek bankowych oraz innych o podobnym charakterze (wierzytelności telekomunikacyjne, mandaty kolejowe).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Złota 59
Kod: 00-120
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4278996
Fax: +48 22 4278993
Internet: www.ftiprofit.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ditix SA
Prezes: Dzimira Bogdan
Sektor:
EKD: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 18 688 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2023r.) - spółka
  • 1 (2023r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7010524116
KRS: 0000589701
EKD: 66,19
Ticker GPW: DTX
ISIN: PLFTPRF00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 915 328 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 18 688 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 449 551
Liczba głosów na WZA: 18 688 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23,80%
Kapitał akcyjny: 1 868 800,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 449 551
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 76,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dzimira Bogdan bezpośrednio, wraz z Anetą Kowalską 2 592 897 (13,87%) 2 592 897 (13,87%) 2024-04-08 -
Marciniak Dariusz 1 856 654 (9,93%) 1 856 654 (9,93%) 2024-02-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - subskrypcja prywatna 5 000 000
0,10 15 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - założycielska 2015-10-22 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-08
2015-12-03
seria B - subskrypcja prywatna 2015-12-23 4 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-08
2016-02-08
seria C - subskrypcja prywatna 2016-02-08 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-08
2016-02-19
zmiana firmy z FTI Profit SA na Ditix SA 2020-08-11

KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - kapitał docelowy 2020-10-12 990 000
227 700,00
0,10 0,23 15 990 000
1 599 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-12
seria F - kapitał docelowy 2022-01-31 1 598 000
255 680,00
0,10 0,16 17 588 000
1 758 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-04
seria G - kapitał docelowy 2022-05-23 1 100 000
154 000,00
0,10 0,14 18 688 000
1 868 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dzimira Bogdan Prezes Zarządu 2020-10-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalska Aneta Przewodniczący RN 2019-06-28 -
Binkowski Artur Członek RN 2018-06-13 -
Bieńkowska Agnieszka Członek RN 2018-06-28 -
Ryguła Joanna Członek RN 2019-06-28 -
Bieńkowski Michał Członek RN 2019-12-16 -