0,2550 zł
2,00% 0,0050 zł
DITIX S.A. (DTX)

Wyniki finansowe - DITIX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 156 136 169 147
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 -36 -167 -30
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 -36 -180 -30
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 -29 -107 -30
Amortyzacja (tys. zł) 42 22 37 25
EBITDA (tys. zł) 45 -14 -130 -5
Aktywa (tys. zł) 25 339 25 603 2 977 2 945
Kapitał własny (tys. zł)* 2 509 2 480 2 601 2 568
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 000,000 15 990,000 15 990,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,002 -0,007 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,167 0,165 0,163 0,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej