0,1560 zł
-6,87% -0,0115 zł
DITIX S.A. (DTX)

Wyniki finansowe - DITIX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 48 150 110 -27
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 491 51 24 -1 065
Zysk (strata) brutto (tys.) 491 51 21 -1 063
Zysk (strata) netto (tys.)* 446 51 21 -1 018
Amortyzacja (tys.) 17 12 12 9
EBITDA (tys.) 508 63 36 -1 056
Aktywa (tys.) 3 274 3 248 3 251 2 148
Kapitał własny (tys.)* 2 983 3 034 3 055 2 064
Liczba akcji (tys. szt.) 18 688,000 18 688,000 18 688,000 18 688,000
Zysk na akcję (zł) 0,024 0,003 0,001 -0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,160 0,162 0,163 0,110
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej