1,1800 zł
5,36% 0,0600 zł
Letus Capital SA (LET)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - LETUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się doradztwem strategicznym i finansowym przedsiębiorstw. Drugim obszarem działalności Emitenta są inwestycje typu private equity/venture capital, w perspektywiczne przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 85/21
Kod: 02-001
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2518010
Fax: +48 32 7337795
Internet: www.letuscap.com
Email: office@letuscap.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Letus Capital SA
Prezes: Andrzejczak Tomasz
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 63 604 132
Zatrudnienie:
  • 0 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: SDO Audyt sp. z o.o.
NIP: 6340135127
KRS: 0000310902
EKD: 70,22
Ticker GPW: LET
ISIN: PLGDVIS00018

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 75 052 875,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 63 604 132 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 084 154
Liczba głosów na WZA: 63 604 132 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,00%
Kapitał akcyjny: 6 360 413,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 084 154
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Torus Investment sp. z o.o. 12 353 800 (19,42%) 12 353 800 (19,42%) 2018-09-27 -
Orcholska Alina 7 050 084 (11,08%) 7 050 084 (11,08%) 2018-03-19 -
PV Maker sp. z o.o. 6 680 270 (10,50%) 6 680 270 (10,50%) 2022-06-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-06-17 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-01
seria B 2008-12-15 550 000
1 100 000,00
0,10 2,00 5 550 000
555 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-07
seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-15 518 382
1 036 764,00
0,10 2,00 6 068 382
606 838,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-07
seria D - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 18.02.2010 r. 2009-09-25 360 000
0,10 6 428 382
642 838,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-29
seria F - subskrypcja prywatna 2010-01-05 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00 8 435 818
843 581,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-16
seria E - subskrypcja prywatna 2010-04-28 7 436
0,10 6 435 818
643 581,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-13
seria G - subskrypcja prywatna 2011-06-14 454 182
0,10 8 890 000
889 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-12
zmiana firmy z GoAdvisers SA na Letus Capital SA 2012-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-27
seria H - prawo poboru 1:1 2015-09-04 8 890 000
889 000,00
0,10 0,10 17 780 000
1 778 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-05
scalenie akcji 10:1 2016-12-09
1,00 1 778 000
1 778 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-10
zmiana oznaczenia akcji: seria A1 i B1 2016-12-09
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-10
obniżenie kapitału 2017-09-08
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-19
seria C1 - prawo poboru 1:37 2017-09-08 61 826 132
9 273 919,80
0,10 0,15 63 604 132
6 360 413,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-09-26 Prawo poboru 1:37
2017-07-28 Split 10:1
2017-06-30 Split 19:1
2015-10-05 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Andrzejczak Tomasz Prezes Zarządu 2020-08-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mazurek Adam Członek RN 2022-05-30 -
Sieczko Piotr Członek RN 2022-05-30 -
Rawa Tomasz Członek RN 2022-05-30 -
Nowak Mirosława Członek RN 2022-05-30 -
Olszewski Michał Członek RN 2022-08-18 -