1,1800 zł
5,36% 0,0600 zł
Letus Capital SA (LET)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LETUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 575 592 634 755
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 368 -82 -113 167
Zysk (strata) brutto (tys.) 344 -85 -116 163
Zysk (strata) netto (tys.)* 344 -85 -110 138
Amortyzacja (tys.) 40 39 30 30
EBITDA (tys.) 408 -43 -83 197
Aktywa (tys.) 28 571 14 735 14 496 14 155
Kapitał własny (tys.)* 23 346 14 689 14 579 14 717
Liczba akcji (tys. szt.) 63 604,132 63 604,132 63 604,132 63 604,132
Zysk na akcję (zł) 0,005 -0,001 -0,002 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,367 0,231 0,229 0,231
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej