pb.pl
0,1998 zł
-1,58% -0,0032 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Informacje o spółce - GETINOBLE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest drugim największym bankiem z większościowym polskim kapitałem. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, samorządów oraz dużych korporacji. Bankowość detaliczną reprezentuje marka Getin Bank. W ramach marki Noble Bank świadczone są usługi w zakresie Private Bankingu - poza dedykowanymi produktami finansowymi Noble Bank oferuje także doradztwo w zakresie nieruchomości, inwestycji, wsparcia prawno-podatkowego oraz art bankingu.

Dane teleadresowe

Ulica: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
Kod: 00-843
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48225415158
Fax:
Internet: www.getinbank.pl
Email: inwestorzy@noblebank.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
OPENFIN 5 317 601 42,91%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Getin Noble Bank SA
Prezes: Klimczak Artur
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 1 044 553 267
Zatrudnienie:
  • 4 524 (2019r.) - spółka
  • 4 701 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1080004850
KRS: 0000304735
EKD: 65,12
Ticker GPW: GNB
ISIN: PLGETBK00012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 208 701 742,7466 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 044 553 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 654 712 158
Liczba głosów na WZA: 1 044 553 267 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,68%
Kapitał akcyjny: 2 851 630 418,91 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 654 712 158
Cena nominalna akcji: 2,73 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA 654 712 158 (62,68%) 654 712 158 (62,68%) 2021-03-19 MWT, GNB_1, IDA, GTN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F 4 000
1 000,00 93 510
93 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2012-01-20
seria B 23 000
1 000,00 63 000
63 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
2012-01-20
seria C 6 000
1 000,00 69 000
69 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
2012-01-20
seria D 9 510
1 000,00 78 510
78 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-13
2012-01-20
seria E 11 000
1 000,00 89 510
89 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-09
2012-01-20
seria H - wymienna: akcje podziałowe Getin Holding SA (ZCP, w tym: 93,71% akcji Getin Noble Bank SA) parytet: 1 akcja za 2,926888 akcji Getin Holding SA 2 142 465 631
1,00 2 245 525 631
2 245 525 631,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-02
2012-01-20
seria G 9 550
1 000,00 103 060
1 030 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-26
2012-01-20
seria A - akcje założycielskie 2008-03-05 40 000
40 000 000,00
1 000,00 1 000,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-25
2012-01-20
zmiana firmy z Allianz Bank Polska SA na Get Bank SA 2011-06-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-08
split 1:1000 2011-06-10
1,00 103 060 000
103 060 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-29
zmiana firmy z Get Bank SA na Getin Noble Bank SA 2012-04-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
seria I - połączenie z Getin Noble Bank SA parytet wymiany 1:2,41 2012-04-03 144 617 688
270 435 076,56
1,00 1,87 2 390 143 319
2 390 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
2012-06-18
seria K - prawo poboru 1:0,0251030971754042 2012-07-10 60 000 000
96 000 000,00
1,00 1,60 2 450 143 319
2 450 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
seria J - prawo poboru 1:0,0836769905846805 2012-07-10 200 000 000
200 000 000,00
1,00 1,00 2 650 143 319
2 650 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
renominacja akcji 2015-12-10
0,91
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji: seria A 2016-04-18
2,73
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
scalenie akcji 3:1 2016-04-18
2,73 883 381 106
2 411 630 419,38
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
2016-10-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-04-18 -1
0,91 2 650 143 319
2 411 630 420,29
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-20
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-11 18 315 019
50 000 001,87
2,73 2,73 901 696 125
2 461 630 421,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-05
seria C - subskrypcja prywatna 2018-01-26 69 597 068
189 999 995,64
2,73 2,73 971 293 193
2 651 630 416,89
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-25
połączenie z BPI Bank Polskich Inwestycji SA bez podwyższania kapitału 2018-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-01
seria D - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 007 923 230
2 751 630 417,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-04
2018-10-08
seria E - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 044 553 267
2 851 630 418,91
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-03 Split 3:1
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:60000000
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:200000000

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klimczak Artur Prezes Zarządu 2017-01-10 -
Karolkiewicz Karol Członek Zarządu 2011-05-31 -
Kleczkiewicz Maciej Członek Zarządu 2017-09-11 OPENFIN - Członek RN
Tomasik Wojciech Członek Zarządu 2018-11-30 -
Stankowska Maja Członek Zarządu 2018-11-30 -
Solak Mateusz Członek Zarządu 2020-07-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czarnecki Leszek Przewodniczący RN 2012-01-02 GETIN - Przewodniczący RN
IDEABANK - Przewodniczący RN
EUROPA - Wiceprzewodniczący RN
OPENFIN - Wiceprzewodniczący RN
Lisik Jacek Członek RN 2012-07-10 OPENFIN - Przewodniczący RN
Grendowicz, Mariusz Cezary Członek RN 2015-05-12 PEMANAGE - Przewodniczący RN
ATM - Wiceprzewodniczący RN
GTC - Członek RN
ARCTIC - Członek RN
MCI - Członek RN
Bakalarska Barbara Członek RN 2017-10-10 -
Hołyński Tadeusz Członek RN 2018-07-25 -
Stańczuk Maciej Członek RN 2020-10-29 PBG - Wiceprezes Zarządu
RAFAKO - Członek Zarządu
EUROFILM - Członek RN
Liszcz Piotr Członek RN 2020-10-29 OPENFIN - Członek RN