pb.pl
0,1998 zł
-1,58% -0,0032 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Wyniki finansowe - GETINOBLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 447 777 377 301 339 834 317 774
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 37 873 39 576 50 871 46 127
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 262 411 269 016 266 249 244 458
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -288 966 -78 142 -131 356 -96 275
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -246 928 -69 768 -133 063 -87 930
Amortyzacja (tys. zł) 40 448 38 723 39 502 40 536
Aktywa (tys. zł) 51 257 124 48 172 132 49 930 586 49 090 117
Kapitał własny (tys. zł)* 2 184 443 2 139 853 2 004 272 1 906 951
Liczba akcji (tys. szt.) 1 044 553,267 1 044 553,267 1 044 553,267 1 044 553,267
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,091 2,049 1,919 1,826
Zysk na akcję (zł) -0,236 -0,067 -0,127 -0,084
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej