pb.pl
0,2300 zł
-0,22% -0,0005 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Wyniki finansowe - GETINOBLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 546 281 527 399 545 898 530 185
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 62 104 50 936 51 330 49 922
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 343 871 239 163 254 923 270 859
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -192 144 -174 515 -105 641 -117 012
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -287 868 -157 744 -88 538 -100 621
Amortyzacja (tys. zł) 23 396 36 374 44 322 41 404
Aktywa (tys. zł) 49 910 260 54 166 621 54 059 271 52 852 556
Kapitał własny (tys. zł)* 3 023 400 2 927 125 2 848 548 2 771 255
Liczba akcji (tys. szt.) 1 007 923,230 1 044 553,267 1 044 553,267 1 044 553,267
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,000 2,802 2,727 2,653
Zysk na akcję (zł) -0,286 -0,151 -0,085 -0,096
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej