34,6000 zł
-3,08% -1,1000 zł
Games Operators SA (GOP)

Informacje o spółce - GAMEOPS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier komputerowych na platformy PC i MAC oraz gier mobilnych na systemy Android i iOS.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bukowińska 22B/501
Kod: 02-703
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 782344221
Fax:
Internet: www.gameops.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Games Operators SA
Prezes: Gajewski Bartłomiej
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 5 499 260
Zatrudnienie:
  • 16 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 5272755761
KRS: 0000786056
EKD: 58,21
Ticker GPW: GOP
ISIN: PLGMSOP00019

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 190 274 396 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 499 260 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 287 150
Liczba głosów na WZA: 5 499 260 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,95%
Kapitał akcyjny: 549 926,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 287 150
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,95%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,05%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gajewski Bartłomiej NWZ 2 286 150 (41,57%) 2 286 150 (41,57%) 2022-03-22 -
PlayWay SA 2 001 000 (36,38%) 2 001 000 (36,38%) 2020-03-04 CFG, ULG, DUA, ECC, IPW, PPG, BKD, CLA, IWS, BCS, P2C, PSH, SOK, ATJ, MAN, FRM, PDG, LMG, MMS, 3RG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 5 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-03-04
2019-05-15
2020-04-17
podwyższenie kapitału seria B 250 000
0,10 5 350 000
535 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-14
seria B - emisja publiczna 2019-10-17 250 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-03-04

2020-04-17
seria C - emisja połączeniowa: akcjonariusze Jutsu Games sp. z o.o. 2019-10-17 100 000
0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-03-04
2019-11-15
2020-04-24
seria D - program motywacyjny 2021-06-30 70 700
7 070,00
0,10 0,10 5 420 700
542 070,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-26
seria E - kapitał docelowy 2022-08-24 78 560
0,10 5 499 260
549 926,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2023-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2022-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2022-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2021-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2021-09-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gajewski Bartłomiej Prezes Zarządu 2017-01-01 -
Ananicz Jakub Członek Zarządu 2020-06-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jagodzińska Martyna Przewodniczący RN 2020-06-29 -
Karbowski Piotr Członek RN 2020-03-03 CFG - Prezes Zarządu
FROZENWA - Przewodniczący RN
DEMGAMES - Członek RN
CONSOLEW - Członek RN
Marszałkowski Jakub Członek RN 2020-03-03 GAMEDUST - Członek RN
ICECODE - Członek RN
Dulska-Maksara Kamila Członek RN 2021-06-16 ICECODE - Członek RN
Bator Piotr Członek RN 2022-03-22 SONKA - Członek RN