34,6000 zł
-3,08% -1,1000 zł
Games Operators SA (GOP)

Wyniki finansowe - GAMEOPS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 685 1 881 2 592 2 941
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -158 273 235 595
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 220 500 -446 1 141
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 029 324 -369 1 190
Amortyzacja (tys.) 56 57 75 71
EBITDA (tys.) -102 330 310 666
Aktywa (tys.) 22 839 23 339 24 729 23 462
Kapitał własny (tys.)* 20 008 20 333 16 895 18 085
Liczba akcji (tys. szt.) 5 499,260 5 499,260 5 499,260 5 499,260
Zysk na akcję (zł) -0,187 0,059 -0,067 0,216
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,638 3,697 3,072 3,289
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej