21,8000 zł
0,46% 0,1000 zł
GAMIVO SA (GMV)

Informacje o spółce - GAMIVO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Platforma handlu dobrami cyfrowymi, oferująca graczom kody do gier na PC czy konsole.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Piastów 22
Kod: 71-064
Miejscowość: Szczecin
Kraj: Polska
Telefon: +48 600400805
Fax:
Internet: www.gamivo.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Gamivo SA
Prezes: Śmieżewski Mateusz
Sektor:
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 1 865 000
Zatrudnienie:
  • 6 (2023r.) - spółka
  • 50 (2023r.) - grupa
Audytor: Savapartners sp. z o.o.
NIP: 5252729625
KRS: 0000703362
EKD: 4690Z
Ticker GPW: GMV
ISIN: PLGMV0000016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 40 657 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 865 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 266 826
Liczba głosów na WZA: 1 865 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,92%
Kapitał akcyjny: 186 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 266 826
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
THC Pathfinder MT Ltd. 1 266 826 (67,92%) 1 266 826 (67,92%) 2023-12-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2017-10-06 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-16
seria B - subskrypcja prywatna 2020-08-28 750
1,00 100 750
100 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-12
split akcji 1:10 2020-08-28 1 007 500
0,10 1 007 500
100 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-01-25
seria C - akcje gratisowe 2023-05-24 1 007 500
0,10 2 015 000
201 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2024-01-08 150 000
0,10 1 865 000
186 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-02-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2024-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,22 zł
2024-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,22 zł
2023-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,42 zł
2023-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,42 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Śmieżewski Mateusz Prezes Zarządu 2020-08-10 -
Lewandowski Tomasz Wiceprezes Zarządu 2020-10-08 -
Sutryk Marek Członek Zarządu 2021-06-23 -
Skarbiński Bartłomiej Członek Zarządu 2021-06-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wrzołek Michał Przewodniczący RN 2020-11-12 -
Lis Bartosz Członek RN 2020-11-12 WOODPCKR - Członek RN
Dyszczyk Agnieszka Członek RN 2020-11-12 FAM - Członek RN
Iwaniuk Wojciech Członek RN 2020-11-12 INC - Członek Zarządu
CARPATHI - Członek Zarządu
Kwiatkowski Łukasz Członek RN 2024-01-08 -