21,6000 zł
1,89% 0,4000 zł
GAMIVO SA (GMV)

Wyniki finansowe - GAMIVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 416 10 507 10 385 7 202
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 935 1 132 844 -1 133
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 659 1 612 1 102 2 950
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 506 1 537 1 038 2 682
Amortyzacja (tys.) -3 -4 -10 66
EBITDA (tys.) 2 932 1 128 834 -1 067
Aktywa (tys.) 29 669 32 082 34 723 26 615
Kapitał własny (tys.)* 20 815 21 886 23 394 25 738
Liczba akcji (tys. szt.) 1 007,500 1 007,500 2 015,000 2 015,000
Zysk na akcję (zł) 3,480 1,525 0,515 1,331
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,660 21,723 11,610 12,773
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej