13,5000 zł
1,50% 0,2000 zł
GENOMTEC SA (GMT)

Wyniki finansowe - GENOMTEC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 90 -90 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 286 -2 033 -1 783 -2 728
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 530 -2 104 -1 915 -2 800
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 585 -2 079 -1 977 -2 707
Amortyzacja (tys.) 9 107 190 223
EBITDA (tys.) -6 277 -1 926 -1 593 -2 505
Aktywa (tys.) 11 756 10 749 21 688 19 394
Kapitał własny (tys.)* 4 888 2 809 13 218 10 505
Liczba akcji (tys. szt.) 9 364,179 10 158,540 11 795,540 11 795,540
Zysk na akcję (zł) -0,703 -0,205 -0,168 -0,229
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,522 0,277 1,121 0,891
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej