pb.pl
13,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
GENOMTEC SA (GMT)

Wyniki finansowe - GENOMTEC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 2 10 23
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -354 -881 -798 -1 734
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -358 -885 -806 -1 761
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -358 -885 -806 -1 765
Amortyzacja (tys. zł) 32 39 56 95
EBITDA (tys. zł) -322 -842 -742 -1 639
Aktywa (tys. zł) 2 907 1 368 9 615 8 069
Kapitał własny (tys. zł)* 1 106 57 7 789 6 068
Liczba akcji (tys. szt.) 8 158,540 8 158,540 8 158,540 8 158,540
Zysk na akcję (zł) -0,044 -0,108 -0,099 -0,216
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,136 0,007 0,955 0,744
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej