13,5000 zł
1,50% 0,2000 zł
GENOMTEC SA (GMT)

Informacje o spółce - GENOMTEC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej różnych chorób zakaźnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bierutowska 57-59
Kod: 51-317
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 793440931
Fax:
Internet: www.genomtec.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Genomtec SA
Prezes: Tokarski Miron
Sektor:
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 11 795 540
Zatrudnienie:
  • 16 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 8992809452
KRS: 0000662554
EKD: 7211Z
Ticker GPW: GMT
ISIN: PLGNMTC00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 159 239 790 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 795 540 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 005 738
Liczba głosów na WZA: 11 795 540 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25,47%
Kapitał akcyjny: 1 179 554,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 005 738
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 74,53%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Leonarto Funds SCA 1 650 620 (13,99%) 1 650 620 (13,99%) 2023-07-26 XTP,
Tokarski Miron NWZ 1 355 118 (11,48%) 1 355 118 (11,48%) 2023-03-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2016-11-22 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-10
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-06 14 286
1,00 114 286
114 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-03
seria C - subskrypcja prywatna 2017-07-03 400 000
1,00 514 286
514 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-18
seria D - subskrypcja prywatna 2017-12-11 58 367
1,00 572 653
572 653,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-29
seria E - subskrypcja prywatna 2018-10-15 8 590
1,00 581 243
581 243,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-09
seria F - subskrypcja prywatna 2019-04-30 7 600
1,00 588 843
588 843,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-16
seria G - subskrypcja prywatna 2019-05-10 71 011
1,00 659 854
659 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-13
split akcji 1:100 2020-07-29
0,10 6 598 540
659 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-19
seria H - subskrypcja prywatna 2020-08-31 830 000
0,10 7 428 540
742 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-17
seria I - subskrypcja prywatna 2020-08-31 659 854
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja otwarta 2020-08-31 730 000
8 030 000,00
0,10 11,00 8 158 540
815 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-03
seria K - kapitał docelowy 2022-05-31 1 205 639
7 233 834,00
0,10 6,00 9 364 179
936 417,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-01
seria L - kapitał docelowy 2022-12-27 794 361
3 971 805,00
0,10 5,00 10 158 540
1 015 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-20
seria M - subskrypcja prywatna 2023-03-27 1 237 000
9 896 000,00
0,10 8,00 11 395 540
1 139 554,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-29
seria N - kapitał docelowy 2023-06-01 400 000
3 200 000,00
0,10 8,00 11 795 540
1 179 554,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-06-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tokarski Miron Prezes Zarządu 2023-08-11 -
Shah Charudutt Członek Zarządu 2021-08-01 -
Wachowski Michał Członek Zarządu 2023-08-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Duszek Paweł Członek RN 2023-06-27 -
Taudul Andrzej Członek RN 2023-06-27 -
Turlejska, Beata Anna Członek RN 2024-03-12 NESTMEDI - Wiceprezes Zarządu
XTPL - Członek RN
Garlasco Gualtiero Członek RN 2024-03-12 -