pb.pl
13,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
GENOMTEC SA (GMT)

Informacje o spółce - GENOMTEC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej różnych chorób zakaźnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stabłowicka 147
Kod: 54-066
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 793440931
Fax:
Internet: www.genomtec.com
Email: office@genomtec.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Genomtec SA
Prezes: Tokarski Miron
Sektor:
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 8 158 540
Zatrudnienie:
  • 4 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Quatro sp. z o.o.
NIP: 8992809452
KRS: 0000662554
EKD: 7211Z
Ticker GPW: GMT
ISIN: PLGNMTC00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 112 995 779 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 8 158 540 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 381 891
Liczba głosów na WZA: 8 158 540 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,71%
Kapitał akcyjny: 815 854,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 381 891
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,29%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Leonarto Funds SCSp 1 650 620 (20,23%) 1 650 620 (20,23%) 2020-10-14 NST,
Tokarski Miron 1 456 791 (17,86%) 1 456 791 (17,86%) 2020-10-14 -
Małodobra-Mazur Małgorzata 438 260 (5,37%) 438 260 (5,37%) 2020-10-14 -
Krajewski Konrad 427 860 (5,24%) 427 860 (5,24%) 2020-10-14 -
Roguszczak Henryk 408 360 (5,01%) 408 360 (5,01%) 2020-10-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2016-11-22 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-10
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-06 14 286
1,00 114 286
114 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-03
seria C - subskrypcja prywatna 2017-07-03 400 000
1,00 514 286
514 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-18
seria D - subskrypcja prywatna 2017-12-11 58 367
1,00 572 653
572 653,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-29
seria E - subskrypcja prywatna 2018-10-15 8 590
1,00 581 243
581 243,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-09
seria F - subskrypcja prywatna 2019-04-30 7 600
1,00 588 843
588 843,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-16
seria G - subskrypcja prywatna 2019-05-10 71 011
1,00 659 854
659 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-13
split akcji 1:100 2020-07-29
0,10 6 598 540
659 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-19
seria H - subskrypcja prywatna 2020-08-31 830 000
0,10 7 428 540
742 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-17
seria I - subskrypcja prywatna 2020-08-31 659 854
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja otwarta 2020-08-31 730 000
8 030 000,00
0,10 11,00 8 158 540
815 854,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tokarski Miron Prezes Zarządu 2017-08-24 -
Oleszczuk Jarosław Członek Zarządu 2020-10-30 -
Wachowski Michał Członek Zarządu 2020-10-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hop Karol Przewodniczący RN 2020-07-29 NESTMEDI - Członek RN
Krawczyk Krzysztof Członek RN 2020-07-29 -
Dębowski Krzysztof Członek RN 2020-07-29 -
Jurek Tomasz Członek RN 2020-07-29 -
Jank Michał Członek RN 2020-07-29 -
Swadźba Jakub Członek RN 2020-07-29 GENXONE - Wiceprezes Zarządu
GENOMED - Członek RN