0,3820 zł
-4,50% -0,0180 zł
Figene Capital SA (FIG)

Informacje o spółce - FIGENE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest w trakcie zmiany profilu działalności - obecnie buduje i koordynuje proces konsolidacji podmiotów w segmencie energii elektrycznej generowanej przede wszystkim z OZE. Są to spółki o charakterze wytwórczym, jak również odpowiadające za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej generowanej ze źródeł odnawialnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nowogrodzka 6A/35
Kod: 00-513
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 515942686
Fax:
Internet: figene.pl
Email: biuro@figene.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Figene Capital SA
Prezes: Petrykowski Janusz
Sektor: energia odnawialna
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 1 537 521 319
Zatrudnienie:
  • 11 (2019r.) - spółka
  • 18 (2019r.) - grupa
Audytor: Fehu Global Audyt sp. z o.o.
NIP: 7781028846
KRS: 0000292586
EKD: 6499Z
Ticker GPW: FIG
ISIN: PLGPPIK00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 587 333 143,858 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 537 521 319 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 897 920 500
Liczba głosów na WZA: 1 541 221 319 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,40%
Kapitał akcyjny: 153 752 131,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 897 920 500
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,60%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Advanced LC 528 021 500 (34,34%) 528 021 500 (34,26%) 2020-09-15 -
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 (6,76%) 103 944 000 (6,74%) 2019-09-19 -
Wisdom Limited ZWZ 102 000 000 (6,63%) 102 000 000 (6,62%) 2020-06-22 -
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 (5,56%) 85 455 000 (5,54%) 2019-06-06 -
Passage Property Cyprus Ltd. 78 500 000 (5,11%) 78 500 000 (5,09%) 2021-03-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria L8 - subskrypcja prywatna 6 500 000
1 950 000,00
0,10 0,30 1 523 196 319
152 319 631,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H1, H2 i K 31 000 000
0,10 1 425 844 085
142 584 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-05
podwyższenie kapitału seria M1 i L9 9 875 000
0,10 1 533 071 319
153 307 131,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H1 1 900 000
0,10 1 304 844 085
130 484 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-09
podwyższenie kapitału seria L1 2 500 000
0,10 1 535 571 319
153 557 131,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H2 84 600 000
0,10 1 296 944 085
129 694 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H1 i H2 7 500 000
0,10 1 212 344 085
121 234 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-25
podwyższenie kapitału seria K 1 750 000
0,10 1 537 321 319
153 732 131,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-26 3 700 000
1 850 000,00
0,50 0,50 3 700 000
1 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-15
seria B Blumerang Pre IPO Fund SA, Inwest Consulting SA 2007-10-26 800 000
4 500 000
2 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16
2007-11-15
seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-21 1 275 000
2 550 000,00
0,50 2,00 5 775 000
2 887 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16
2008-02-28
zmiana firmy z Grupa Pactor-Potempa Inkasso SA na GPPI SA 2009-04-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-18
seria D - Brasville Trading and Investments Ltd., Medfund FIZ AN 2014-08-13 39 378 928
3 937 892,80
0,10 0,10 45 153 928
4 515 392,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-21
renominacja akcji 2015-08-13
0,10 5 775 000
577 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-21
seria E - subskrypcja prywatna KLN Investments sp. 15 z o.o. 2017-08-04 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 47 153 928
4 715 392,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-23
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A1 2018-12-10 94 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2018-12-10 1 107 627 350
110 762 735,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06
seria G - subskrypcja prywatna 2018-12-10 15 062 807
1 506 280,70
0,10 0,10 1 169 844 085
116 984 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06
zmiana firmy z GPPI SA na Figene Capital SA 2018-12-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06
seria I - subskrypcja prywatna 2019-06-17 35 000 000
3 500 000,00
0,10 0,10 1 204 844 085
120 484 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-30
seria L9 - subskrypcja prywatna 2019-07-31 2 000 000
1 000 000,00
0,10 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria L10 2019-07-31 200 000
0,10 1 537 521 319
153 752 131,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-20
seria J2 - subskrypcja prywatna 2019-07-31 31 000 000
5 890 000,00
0,10 0,19
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1 2019-07-31 6 000 000
0,10 1 302 944 085
130 294 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-07
seria J1 - subskrypcja prywatna 2019-07-31 90 000 000
32 400 000,00
0,10 0,36 1 394 844 085
139 484 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-05
seria L1 - subskrypcja prywatna uchylona 2019-11-06 10 000 000
2 000 000,00
0,10 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L2 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 32 400 000
8 100 000,00
0,10 0,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria L5 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 1 000 000
200 000,00
0,10 0,20 1 477 244 085
147 724 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria L4 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 12 000 000
3 240 000,00
0,10 0,27
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria L3 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 6 000 000
1 200 000,00
0,10 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria M - akcje imienne 2019-12-23 1 200 000 000
144 000 000,00
0,10 0,12
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L6 - subskrypcja prywatna 2020-05-27 31 452 234
6 290 446,80
0,10 0,20 1 508 696 319
150 869 631,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-15
seria L7 - subskrypcja prywatna 2020-06-01 8 000 000
2 000 000,00
0,10 0,25 1 516 696 319
151 669 631,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-15
seria L1 - subskrypcja prywatna 2020-11-26 2 500 000
500 000,00
0,10 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2021-06-21 578 250 000
254 430 000,00
0,10 0,44
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Petrykowski Janusz Prezes Zarządu 2018-12-10 -
Gronet, Radosław Antoni Wiceprezes Zarządu 2021-07-01 -
Kurek Michał Członek Zarządu 2020-03-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bruczko Andrzej Przewodniczący RN 2019-12-17 -
Więckowska Mariola Wiceprzewodniczący RN 2020-03-14 -
Sadowski Jacek Członek RN 2018-12-10 -
Popławski Janusz Członek RN 2018-12-10 -
Koński Robert Członek RN 2021-04-01 PLATIGE - Członek RN
MABION - Członek RN