0,3820 zł
-4,50% -0,0180 zł
Figene Capital SA (FIG)

Wyniki finansowe - FIGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 579 690 599 747
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 000 374 -2 961 -490
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 486 207 362 -786
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 486 173 280 -815
Amortyzacja (tys. zł) 232 242 -469 221
EBITDA (tys. zł) -768 616 -3 430 -269
Aktywa (tys. zł) 305 375 306 955 303 303 303 819
Kapitał własny (tys. zł)* 280 397 282 486 282 486 281 728
Liczba akcji (tys. szt.) 1 516 696,319 1 523 196,319 1 538 571,319 1 538 571,319
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,000 0,000 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,185 0,185 0,184 0,183
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej