Informacje o spółce - GPW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Książęca 4
Kod: 00-498
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6283232
Fax: +48 22 6281754
Internet: www.gpw.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Prezes: Dietl Marek
Sektor: giełdy i biura maklerskie
EKD: zarządzanie rynkami finansowymi
Liczba akcji: 41 972 000
Zatrudnienie:
  • 279 (2021r.) - spółka
  • 451 (2021r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5260250972
KRS: 0000082312
EKD: 66,11
Ticker GPW: GPW
ISIN: PLGPW0000017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 581 504 960 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 41 972 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 688 470
Liczba głosów na WZA: 56 744 470 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,99%
Kapitał akcyjny: 41 972 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 376 940
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 65,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 14 688 470 (34,99%) 29 376 940 (51,77%) 2010-10-12 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
renumeracja akcji seria A - 14688470, seria B - 26786530
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje założycielskie 1991-04-12 60 000
6 000 000,00
100,00 100,00 60 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1991-04-25
akcje zwykłe po umorzeniu akcji 2007-01-01 59 960
700,00 59 960
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:700 podział akcji na serię A - 12174400 i serię B - 29797600 2008-05-21
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-27
renumeracja akcji seria A - 15187200, seria B - 26784800 2008-08-19
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-31
renumeracja akcji wydzielenie akcji serii A 2010-07-30
1,00 41 972 000
41 972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,74 zł
2022-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,74 zł
2021-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2021-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2020-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2020-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2019-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,18 zł
2019-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,18 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2018-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2017-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2016-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2015-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2014-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2014-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2013-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2011-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,21 zł
2011-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dietl Marek Prezes Zarządu 2017-09-26 -
Borowski Piotr Członek Zarządu 2018-06-12 -
Olszewska Izabela Członek Zarządu 2018-08-01 -
Kułakowski Dariusz Członek Zarządu 2018-08-01 -
Młodkowski Adam Członek Zarządu 2022-07-26 -
Gorgoń Monika Członek Zarządu 2022-08-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kaczmarski Dominik Przewodniczący RN 2020-06-23 PKO - Sekretarz RN
Paszke Filip Członek RN 2017-06-19 DATAWALK - Członek RN
NWAI - Członek RN
Szyszka Adam Członek RN 2020-06-23 -
Skiba Leszek Członek RN 2021-03-16 PEKAO - Prezes Zarządu
Krawczyk Janusz Członek RN 2020-06-23 -
Flakiewicz Izabela Członek RN 2021-06-21 -