Wyniki finansowe - GPW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 101 130 88 425 115 916 112 287
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 54 086 38 331 55 614 44 842
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 54 013 39 163 58 441 46 865
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 500 32 003 46 662 38 649
Amortyzacja (tys. zł) 9 137 8 594 8 785 8 817
EBITDA (tys. zł) 63 223 46 925 64 399 53 659
Aktywa (tys. zł) 1 382 168 1 313 057 1 362 181 1 472 149
Kapitał własny (tys. zł)* 845 024 877 593 923 548 963 264
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 1,036 0,762 1,112 0,921
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,133 20,909 22,004 22,950
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej