pb.pl

Wyniki finansowe - GPW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 89 140 82 517 80 268 97 039
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 48 169 47 020 31 734 40 289
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 51 903 49 946 17 640 37 447
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 42 552 41 124 11 192 29 260
Amortyzacja (tys. zł) 9 418 8 919 9 563 9 815
EBITDA (tys. zł) 57 587 55 939 41 297 50 104
Aktywa (tys. zł) 1 357 808 1 230 944 1 256 794 1 328 050
Kapitał własny (tys. zł)* 823 359 861 246 872 881 900 965
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 1,014 0,980 0,267 0,697
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,617 20,520 20,797 21,466
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej