62,9000 zł
1,94% 1,2000 zł
Grupa Pracuj SA (GPP)

Informacje o spółce - GRUPRACUJ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy usługi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Działa w Polsce i na Ukrainie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Prosta 68
Kod: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3737300
Fax:
Internet: grupapracuj.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Pracuj SA
Prezes: Gacek Przemysław
Sektor:
EKD: działalność portali internetowych
Liczba akcji: 68 265 026
Zatrudnienie:
  • 537 (2022r.) - spółka
  • 1 050 (2022r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5272749631
KRS: 0000913770
EKD: 6312Z
Ticker GPW: GPP
ISIN: PLGRPRC00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 293 870 135,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 68 265 026 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 461 997
Liczba głosów na WZA: 68 265 026 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,05%
Kapitał akcyjny: 341 325 130,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 461 997
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gacek Przemysław bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments 36 067 687 (52,83%) 36 067 687 (52,83%) 2021-12-08 -
Fundacja Rodzinna MAN w organizacji 5 755 449 (8,43%) 5 755 449 (8,43%) 2023-06-20 -
TCV Luxco Perogie s.? r.l. 4 638 861 (6,79%) 4 638 861 (6,79%) 2023-09-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2021-06-29 48 817 510
5,00 48 817 510
244 087 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-02
2021-12-09
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2021-06-29 18 155 860
5,00 66 973 370
334 866 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-02
2021-12-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-08-11 -130 520
5,00 66 842 850
334 214 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-05
seria C - program motywacyjny 2021-08-11 1 261 400
5,00 68 104 250
340 521 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-05
2021-12-09
seria D - program motywacyjny 2022-05-23 160 776
803 880,00
5,00 5,00 68 265 026
341 325 130,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2023-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2022-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2022-09-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gacek Przemysław Prezes Zarządu 2015-11-06 -
Nachyna Rafał Członek Zarządu 2016-10-17 -
Fiedorowicz Gracjan Członek Zarządu 2015-11-06 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Noga Maciej Przewodniczący RN 2018-11-01 -
Stankiewicz Wojciech Członek RN 2016-11-07 -
Budkowski Przemysław Członek RN 2020-06-01 EUROCASH - Członek RN
Słomka-Gołębiowska Agnieszka Członek RN 2021-08-11 -
Stachowicz Mirosław Członek RN 2021-10-29 -
Doran John Członek RN 2017-08-14 -