62,9000 zł
1,94% 1,2000 zł
Grupa Pracuj SA (GPP)

Wyniki finansowe - GRUPRACUJ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 155 331 185 370 184 348 181 155
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 45 161 76 421 78 477 72 017
Zysk (strata) brutto (tys.) 29 762 67 053 71 888 63 416
Zysk (strata) netto (tys.)* 15 619 51 724 58 357 49 590
Amortyzacja (tys.) -1 760 5 489 11 769 8 688
EBITDA (tys.) 43 401 81 910 90 246 80 705
Aktywa (tys.) 1 022 673 1 132 171 1 116 399 1 079 840
Kapitał własny (tys.)* 315 381 367 201 292 874 370 254
Liczba akcji (tys. szt.) 68 265,026 68 265,026 68 265,026 68 265,026
Zysk na akcję (zł) 0,229 0,758 0,855 0,726
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,620 5,379 4,290 5,424
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej