pb.pl
1,2840 zł
5,94% 0,0720 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 297 930 254 228 -494 179 92 885
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 44 001 47 737 -35 521 26 745
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 238 288 207 336 -312 741 94 423
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 865 30 823 262 423 30 207
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 111 8 853 -161 617 13 901
Amortyzacja (tys. zł) 20 867 18 780 13 515 8 499
Aktywa (tys. zł) 19 918 558 19 200 832 4 323 797 4 315 717
Kapitał własny (tys. zł)* 810 731 786 817 625 112 652 827
Liczba akcji (tys. szt.) 189 767,342 189 767,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,272 4,146 3,294 3,440
Zysk na akcję (zł) 0,032 0,047 -0,852 0,073
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej