1,4340 zł
0,28% 0,0040 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 180 110 92 885 70 226 83 931
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 61 486 26 745 17 169 19 490
Wynik na działalności bankowej (tys.) 193 355 94 423 70 710 84 318
Zysk (strata) brutto (tys.) 53 328 30 207 19 856 31 452
Zysk (strata) netto (tys.)* -161 617 13 901 -167 049 32 239
Amortyzacja (tys.) 13 515 8 499 6 376 6 730
Aktywa (tys.) 4 323 797 4 315 717 3 807 297 3 989 122
Kapitał własny (tys.)* 625 112 652 827 628 939 691 218
Liczba akcji (tys. szt.) 189 767,342 189 767,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,294 3,440 3,314 3,642
Zysk na akcję (zł) -0,852 0,073 -0,880 0,170
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej