0,6250 zł
0,81% 0,0050 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody z tytułu odsetek (tys.) -216 098 86 326 76 247 51 013
Przychody z tytułu prowizji (tys.) -51 774 11 264 4 893 6 120
Wynik na działalności bankowej (tys.) -232 352 71 408 77 634 47 677
Zysk (strata) brutto (tys.) -114 890 -216 985 595 14 681
Zysk (strata) netto (tys.)* -10 836 -218 335 -5 720 23 195
Amortyzacja (tys.) 4 624 3 538 3 211 2 342
Aktywa (tys.) 1 455 497 1 095 428 1 009 468 917 697
Kapitał własny (tys.)* 662 274 442 028 234 751 217 852
Liczba akcji (tys. szt.) 7 590 693,680 7 590 693,680 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,087 0,058 1,237 1,148
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,029 -0,030 0,122
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej