Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - HYDROTOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej, mających zastosowanie w rolnictwie oraz przemyśle: maszynowym, budowlanym, wydobywczym, energetycznym, samochodowym i innych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chojnicka 72
Kod: 89-500
Miejscowość: Tuchola
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 3363600
Fax: +48 52 3348635
Internet: www.hydrotor.com.pl
Email: hydrotor@hydrotor.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Hydrotor SA
Prezes: Lewicki Mariusz
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Liczba akcji: 2 398 300
Zatrudnienie:
  • 404 (2019r.) - spółka
  • 715 (2019r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 5610002276
KRS: 0000119782
EKD: 28,30
Ticker GPW: HDR
ISIN: PLHDRTR00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 89 936 250 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 398 300 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 212 955
Liczba głosów na WZA: 3 032 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,58%
Kapitał akcyjny: 4 796 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 546 575
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną, ZWZ 402 900 (16,80%) 402 900 (13,28%) 2019-06-29 -
Lewicki Mariusz ZWZ, z osobą bliską 373 000 (15,55%) 373 000 (12,30%) 2021-06-26 APT,
PKO TFI SA portfele 348 650 (14,54%) 348 650 (11,50%) 2019-01-03 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, KBD, EDI, PRT, ETL, ATG,
Kropiński Wacław 88 405 (3,69%) 422 025 (13,91%) 2006-08-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -106 000
2,00 2 398 300
4 796 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-16
2004-11-09
seria A - akcje założycielskie 1991-12-13 4 044
202 200,00
50,00 50,00 4 044
202 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1991-12-30
1998-03-17
renominacja 1996-05-11
250,00 4 044
1 011 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-10-04
split 1:250 1997-02-01
1,00 1 011 000
1 011 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-09
seria B - prawo poboru 10:3 1997-02-01 303 300
303 300,00
1,00 1,00 1 314 300
1 314 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-05-09
2016-04-25
renominacja 1997-06-16
2,00 1 314 300
2 628 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-17
seria C - subskrypcja prywatna 1997-06-16 1 190 000
13 090 000,00
2,00 11,00 2 504 300
5 008 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-09-17
1998-03-17
połączenie z HS Hydrotorbis sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-12-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2018-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2017-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2017-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2011-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2010-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2010-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2009-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2008-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2007-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2007-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2005-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2004-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2002-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2002-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2002-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1999-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lewicki Mariusz Prezes Zarządu 2018-07-01 APATOR - Wiceprzewodniczący RN
Drewczyński Stanisław Członek Zarządu 2021-02-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bodziachowski Ryszard Przewodniczący RN 2020-06-27 -
Kropiński Wacław Wiceprzewodniczący RN 2020-06-27 -
Lewicki Marcin Sekretarz RN 2020-06-27 -
Leonkiewicz Jakub Członek RN 2015-06-27 XTRADEBD - Przewodniczący RN
Guzowska Monika Członek RN 2020-06-27 -