Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - HYDROTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 25 295 24 666 31 316 31 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 306 846 2 445 3 001
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 887 238 2 301 3 714
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 415 78 1 863 3 001
Amortyzacja (tys.) 2 039 2 105 2 177 2 171
EBITDA (tys.) 5 345 2 951 4 622 5 172
Aktywa (tys.) 128 542 141 830 147 487 166 019
Kapitał własny (tys.)* 95 141 103 785 105 648 113 578
Liczba akcji (tys. szt.) 2 398,300 2 398,300 2 398,300 2 398,300
Zysk na akcję (zł) 1,007 0,033 0,777 1,251
Wartość księgowa na akcję (zł) 39,670 43,274 44,051 47,358
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej