46,9000 zł
-0,21% -0,1000 zł
Carlson Investments SA (CAI)

Informacje o spółce - CARLSON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne spółki operujące w obszarach: medtech, fintech i biomedycyna.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Emilii Plater 49
Kod: 00-125
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.carlsoninvestments.pl
Email: office@carlsoninvestments.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Carlson Investments SE
Prezes: Gruszczyński Aleksander
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Liczba akcji: 7 955 695
Zatrudnienie:
  • 0 (2020r.) - spółka
  • 60 (2011r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 6342463031
KRS: 0000965148
EKD: 6430Z
Ticker GPW: CAI
ISIN: PLHOTB000011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 373 122 095,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 7 955 695 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 946 692
Liczba głosów na WZA: 7 955 695 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,30%
Kapitał akcyjny: 6 682 783,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 946 692
Cena nominalna akcji: 0,84 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,70%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Carlson Ventures International Ltd. 4 117 277 (51,75%) 4 117 277 (51,75%) 2021-12-28 -
Bouchard Et CIE SA 1 882 850 (23,66%) 1 882 850 (23,66%) 2021-12-28 -
Jędrzejewski, Artur Piotr 946 565 (11,89%) 946 565 (11,89%) 2021-05-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 204
102 000,00
500,00 500,00 204
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-28
wpis do rejestru zarządzających ASI

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 1 500 000
0,13 82 935 897
10 781 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 2 000 000
260 000,00
0,13 0,13 81 435 897
10 586 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L (3 inwestorów) 9 435 897
1 226 666,61
0,13 0,13 79 435 897
10 326 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-02
seria B - subskrypcja prywatna Centrum Szkoleń Zawodowych sp. z o.o. 2006-03-27 300
150 000,00
500,00 500,00 504
252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna Centrum Szkoleń Zawodowych sp. z o.o. 2006-11-03 500
250 000,00
500,00 500,00 1 004
502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:500 2007-06-19
1,00 502 000
502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2008-03-18 100 000
100 000,00
1,00 1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2008-03-18 2 498 000
2 498 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2008-06-24 597 500
2 390 000,00
1,00 4,00 3 697 500
3 697 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2008-11-18 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 3 inwestorów 2008-11-18 82 500
330 000,00
1,00 4,00 3 780 000
3 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-17
seria I - subskrypcja prywatna 2 inwestorów 2009-03-31 92 500
370 000,00
1,00 4,00 3 872 500
3 872 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-28
seria J - subskrypcja prywatna 5 inwestorów 2009-11-19 927 500
1 205 750,00
1,00 1,30 4 800 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-31
seria K - subskrypcja prywatna 24 inwestorów 2010-10-14 9 200 000
9 384 000,00
1,00 1,02 14 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-21
split 1:5 2012-02-21
0,20 70 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-09
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej 2012-11-29
0,13 70 000 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-29
seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-25 130 000 000
0,13
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2014-06-25 60 000 000
0,13 79 435 897
10 326 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Hotblok SA na Carlson Investments SA 2019-03-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-11
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2019-03-06
4,00 829 358
3 317 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-06
scalenie akcji 100:1 2019-03-06
13,00 794 358
10 326 654,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-07-31

2019-08-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-03-06 -97
0,13
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2019-04-18 717 250
2 869 000,00
4,00 4,00 1 546 608
6 186 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-27
seria N - subskrypcja prywatna 2019-08-29 1 223 500
4,00 2 770 108
11 080 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-20
seria O - subskrypcja prywatna 2020-02-14 2 500 000
4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2020-09-02 2 499 999
9 999 996,00
4,00 4,00 5 270 107
21 080 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-21
seria P - subskrypcja prywatna 2020-09-02 250 000
1 000 000,00
4,00 4,00 5 520 107
22 080 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-21
seria R - subskrypcja prywatna 2020-11-17 1 201 578
4 806 312,00
4,00 4,00 6 721 685
26 886 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-25
seria S - subskrypcja prywatna 2021-07-05 1 234 010
4,00 7 955 695
31 822 780,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-28
zmiana wartości nominalnej akcji 2022-01-20
0,84 7 655 695
6 682 783,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-13
zmiana firmy i formy prawnej z Carlson Investments ASI SA na Carlson Investments SE 2022-01-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-13
połączenie z Carlson Tech Ventures AS bez podwyższania kapitału 2022-01-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-13
seria T - subskrypcja prywatna 2022-06-29 2 380 952
0,84
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-07-31 Split 100:1
2012-05-23 Split 1:5

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gruszczyński Aleksander Prezes Zarządu 2018-10-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Telle Serge Przewodniczący RN 2021-12-29 -
Marczuk Łukasz Wiceprzewodniczący RN 2021-12-29 -
Goryszewski, Damian Piotr Członek RN 2021-03-31 HEMP - Członek RN
Dębicka Kinga Członek RN 2019-06-27 -
Peeters Isabelle Członek RN 2021-09-01 -
Andriotto Silvia Członek RN 2021-09-01 -
Hope Penelope Członek RN 2021-09-01 -