46,9000 zł
-0,21% -0,1000 zł
Carlson Investments SA (CAI)

Wyniki finansowe - CARLSON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 334 2 936 1 656 873
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 583 -267 -139 -76
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 444 878 22 26
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 444 878 -8 26
Amortyzacja (tys.) -31 1 4 0
EBITDA (tys.) -1 614 -266 -135 -76
Aktywa (tys.) 32 599 36 911 38 548 37 852
Kapitał własny (tys.)* 21 211 26 927 32 963 32 267
Liczba akcji (tys. szt.) 32 008,024 32 008,024 37 884,262 37 884,262
Zysk na akcję (zł) -0,045 0,027 0,000 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,663 0,841 0,870 0,852
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej