5,2300 zł
-0,95% -0,0500 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Informacje o spółce - HARPER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wywtórca produktów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry. Główna marka spółki to Cleanic, pod którą oferowanych jest kilkadziesiąt produktów. Firma zajmuje się także produkcją marek własnych dla sieci handlowych. Duża część produkcji trafia na eksport.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 96, Equator II, XIII p.
Kod: 00-807
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 25 7598400
Fax: +48 25 7598510
Internet: www.harperhygienics.com
Email: harper@harperhygienics.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Harper Hygienics SA
Prezes: Kostojanskij Dmitrij
Sektor: kosmetyki i chemia gospodarcza
EKD: produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Liczba akcji: 6 367 000
Zatrudnienie:
  • 584 (2021r.) - spółka
  • 712 (2012r.) - grupa
Audytor: Strategia Audit sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5210120598
KRS: 0000289345
EKD: 13,95
Ticker GPW: HRP
ISIN: PLHRPHG00023

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 33 299 410 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 367 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 220
Liczba głosów na WZA: 6 367 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,99%
Kapitał akcyjny: 636 700,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 220
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Radville Investments sp. z o.o. 3 817 000 (59,94%) 3 817 000 (59,94%) 2017-03-15 -
SIA iCotton 385 220 (6,05%) 385 220 (6,05%) 2017-06-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-14 51 170 000
511 700,00
0,01 0,01 51 170 000
511 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-21
2007-09-25
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-06-30 2 132 080
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Harper Trade sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-11-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-28
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-14 12 500 000
23 750 000,00
0,01 1,90 63 670 000
636 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-11
2012-06-13
scalenie akcji 10:1 2019-09-30
0,10 6 367 000
636 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-02-24
2019-12-12
2020-02-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-02-25 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostojanskij Dmitrij Prezes Zarządu 2018-12-10 -
Binkovskis Sergejs Członek Zarządu 2018-10-08 -
Kowalski Andrzej Członek Zarządu 2019-01-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabdsattarov Maralbek Przewodniczący RN 2017-03-15 -
Kolesnik Oleksiy Wiceprzewodniczący RN 2019-09-30 -
Murashko Mykhaylo Członek RN 2018-01-18 -
Parshutin Artem Członek RN 2019-09-30 -
Kulitski Valeri Członek RN 2022-09-28 -