5,2300 zł
-0,95% -0,0500 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Wyniki finansowe - HARPER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 68 224 68 678 68 996 57 391
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 475 -1 250 -2 270 -2 956
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 402 -1 520 -3 785 -5 707
Zysk (strata) netto (tys.)* -751 -2 076 -3 647 -5 384
Amortyzacja (tys.) 2 778 2 544 2 553 2 434
EBITDA (tys.) 3 253 1 294 283 -522
Aktywa (tys.) 250 874 248 643 251 706 243 938
Kapitał własny (tys.)* 78 024 75 985 72 313 66 952
Liczba akcji (tys. szt.) 6 367,000 6 367,000 6 367,000 6 367,000
Zysk na akcję (zł) -0,118 -0,326 -0,573 -0,846
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,254 11,934 11,357 10,515
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej