pb.pl
9,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
i2 Development SA (I2D)

Informacje o spółce - I2DEV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa kapitałowa z branży deweloperskiej, działająca we Wrocławiu w segmencie mieszkaniowym oraz inwestycji komercyjnych – lokali biurowych i usługowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łaciarska 4b
Kod: 50-104
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3766000
Fax: +48 71 7978893
Internet: www.i2development.pl
Email: biuro@i2development.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: i2 Development SA
Prezes: Misztal Marcin
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 9 700 000
Zatrudnienie:
  • 21 (2018r.) - spółka
  • 60 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8971785953
KRS: 0000520460
EKD: 41,20
Ticker GPW: I2D
ISIN: PLI2DVL00014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 90 210 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 700 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 359 534
Liczba głosów na WZA: 9 700 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,18%
Kapitał akcyjny: 9 700 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 359 534
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kowalski Andrzej poprzez Galtoco Investments Ltd.; ZWZ 4 233 371 (43,64%) 4 233 371 (43,64%) 2020-06-29 -
Misztal Marcin poprzez Acico Investments Ltd., ZWZ 4 126 163 (42,54%) 4 126 163 (42,54%) 2020-06-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 4 050 000
0,00
0,10 0,00 4 050 000
405 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2015-04-17 928 772 424
92 877 242,40
0,10 0,10 932 822 424
93 282 242,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-08
seria C - subskrypcja prywatna 2015-04-20 927 287 576
92 728 757,60
0,10 0,10 1 860 110 000
186 011 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-13
scalenie akcji 100:1 2015-06-26 0
0,00
10,00 0,00 18 601 100
186 011 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-24
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2015-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2015-10-08 -17 801 100
0,00
10,00 0,00 800 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-29
split 1:10 2015-10-08 0
0,00
1,00 0,00 8 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-30
seria B - subskrypcja otwarta 2015-11-03 1 700 000
34 000 000,00
1,00 20,00 9 700 000
9 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-03-30
2016-05-13
2016-05-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2018-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2017-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2017-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Misztal Marcin Prezes Zarządu 2010-01-01 -
Woś-Tarkowska, Gabriela Wiceprezes Zarządu 2018-03-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalski Andrzej Przewodniczący RN 2019-05-17 -
Król-Stępień Monika Członek RN 2015-06-26 -
Puchalski Piotr Członek RN 2015-06-26 -
Klimczak Jakub Członek RN 2015-06-26 -
Gabrysiak Michał Członek RN 2019-05-17 -
Kuczyński Radosław Członek RN 2015-06-26 -