pb.pl
11,5000 zł
-4,17% -0,5000 zł
i2 Development SA (I2D)

Wyniki finansowe - I2DEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 573 60 508 47 114 20 811
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 638 2 661 1 882 510
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 331 2 362 584 690
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -13 086 475 -1 785 167
Amortyzacja (tys. zł) 60 25 25 23
EBITDA (tys. zł) 2 698 2 686 1 907 533
Aktywa (tys. zł) 510 813 460 890 457 436 469 978
Kapitał własny (tys. zł)* 252 526 252 994 253 543 253 029
Liczba akcji (tys. szt.) 9 700,000 9 700,000 9 700,000 9 700,000
Zysk na akcję (zł) -1,349 0,049 -0,184 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,034 26,082 26,138 26,086
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej