pb.pl
9,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
i2 Development SA (I2D)

Wyniki finansowe - I2DEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 848 17 471 102 434 60 580
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 391 1 707 18 114 11 268
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 462 1 772 -3 658 27 615
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 999 -7 -2 321 24 448
Amortyzacja (tys. zł) 108 99 97 58
EBITDA (tys. zł) 19 499 1 806 18 211 11 326
Aktywa (tys. zł) 617 090 593 684 557 399 554 165
Kapitał własny (tys. zł)* 246 740 246 719 241 498 248 951
Liczba akcji (tys. szt.) 9 700,000 9 700,000 9 700,000 9 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,206 -0,001 -0,239 2,520
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,437 25,435 24,897 25,665
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej