0,8300 zł
-12,63% -0,1200 zł
IDM S.A. (IDM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - IDMSA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje doradztwo w obszarze struktury kapitałowej i strategii korporacyjnej oraz realizacji transakcji fuzji, przejęć oraz podziału przedsiębiorstw. Świadczy także usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, a także przygotowania dokumentacji prawnej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mikołajska 26/5
Kod: 31-027
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 4220259
Fax:
Internet: www.idmsa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
9 609 160 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: IDM SA
Prezes: Leszczyński Grzegorz
Sektor: rynek kapitałowy - pozostałe
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 45 422 882
Zatrudnienie:
  • 11 (2021r.) - spółka
  • 16 (2018r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 6762070700
KRS: 0000004483
EKD: 7022Z
Ticker GPW: IDM
ISIN: PLIDMSA00044

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 37 700 992,06 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 45 422 882 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 744 487
Liczba głosów na WZA: 45 422 882 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,04%
Kapitał akcyjny: 2 271 144,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 744 487
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 71,96%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gri sp. z o.o. 8 372 483 (18,43%) 8 372 483 (18,43%) 2023-01-12 -
Compensa TUnŻ SA VIG 4 372 004 (9,61%) 4 372 004 (9,61%) 2020-06-03 KBD, PRG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - Optimus-Pro sp. z o.o. 10 000
10,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
1998-09-21
2005-09-14
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-22
konwersja obligacji zamiennych seria K 416 650 000
0,10 634 826 856
63 482 685,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-10
seria KONW konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu z wierzycielami 42 116 493
56 857 265,55
0,05 1,35 45 422 882
2 271 144,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-02
seria B - subskrypcja prywatna 1998-10-07 290 000
2 900 000,00
10,00 10,00 300 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
1998-10-15
2005-09-14
seria C - subskrypcja prywatna 2000-06-12 75 000
10,00 375 000
3 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2000-10-05
2005-09-14
seria D - subskrypcja prywatna 2001-02-05 125 000
10,00 500 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2001-03-28
2005-09-14
seria E - subskrypcja prywatna 2004-06-29 115 000
10,00 615 000
6 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2004-12-27
2006-12-05
split 1:10 2005-04-01
1,00 6 150 000
6 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-04-01
seria F - subskrypcja publiczna 2005-04-22 1 500 000
18 000 000,00
1,00 12,00 7 650 000
7 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2005-08-04
2005-08-25
split 1:10 2006-12-01
0,10 90 688 980
9 068 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-15
2007-02-08
seria G 2006-12-01 1 418 898
105 977 491,62
1,00 74,69 9 068 898
9 068 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
2007-04-04
seria H - subskrypcja prywatna akcje zaoferowane dla: Marek Falenta, Waldemar Falenta, Jolanta Falenta-Rybka 2007-10-03 18 399 448
312 054 638,08
0,10 16,96 109 088 428
10 908 842,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-07
2008-04-29
seria I - prawo poboru 1:1 2008-01-25 109 088 428
119 997 270,80
0,10 1,10 218 176 856
21 817 685,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-07
2009-06-05
2009-06-09
seria J - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2012-09-18 21 817 680
2 181 768,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2012-09-18 50 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 12:1 2014-03-06
1,20 52 902 238
63 482 685,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-08
renumeracja akcji: seria A 2014-03-06
1,20 1,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-08
zmiana firmy z Dom Maklerski IDM SA na IDM SA 2014-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-10-21 -14
1,20 52 902 224
63 482 668,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-05
scalenie akcji 16:1 2014-10-21
19,20 3 306 389
63 482 668,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-05
obniżenie wartości nominalnej akcji 2015-12-22
0,05 3 306 389
165 319,45
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-01
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-08-29 6 612 778
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-04-07 Split 16:1
2014-05-07 Split 12:1
2008-04-23 Prawo poboru 1:1
2007-02-07 Split 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Leszczyński Grzegorz Prezes Zarządu 2002-06-27 ELECTUS - Przewodniczący RN
EFH - Przewodniczący RN
BACD - Członek RN
Łaszkiewicz Andrzej Wiceprezes Zarządu 2023-01-19 NTCAPITA - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Konopka Adam Przewodniczący RN 2020-09-23 - Członek RN
Przybylski Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2021-04-30 -
Kompowski Adam Członek RN 2014-05-22 -
Szostek Andrzej Członek RN 2018-06-27 -
Wierzbowski, Mirosław Jerzy Członek RN 2018-06-27 EFH - Przewodniczący RN